Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

18 grudnia 2020

EkoBarkod – metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków

0 396

Głównym celem projektu EkoBarkod, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jest szerzenie wiedzy o tym, jakie możliwości daje innowacyjne wykorzystanie biologii molekularnej w identyfikacji obcych gatunków inwazyjnych, a tym samym stworzenie bardziej skutecznych programów ochrony bioróżnorodności Polski.

POLECAMY

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, współpracując w projekcie  z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z barkodingu DNA dla nauczycieli, a dzięki temu, kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych wśród młodzieży.

Włączenie zakresu szkolenia opracowanego w ramach projektu EkoBarkod w edukację młodzieży szkolnej przyczyni się do nabycia przez nią umiejętności rozróżniania gatunków obcych i inwazyjnych, a także przybliży im metodę wczesnego ich wykrywania za pomocą barkodingu DNA, tym samym zapewniając realizację edukacji biologicznej w praktyce.

Podczas specjalistycznych warsztatów edukacyjnych, w tym ćwiczeń oraz wykładów, ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z metodami izolacji DNA z materiału roślinnego i zwierzęcego metodą PCR z zastosowaniem specyficznych starterów – barkodów DNA,  a także z analizą otrzymanych wyników.

Warsztaty prowadzone są on-line a także w laboratorium oraz w terenie.
Zajęcia są bezpłatne.
Informacje na stronie ekobarkod.usz.edu.pl oraz szkolenia.zcdn.edu.pl
 

Przypisy