Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

20 maja 2020

NR 39 (Maj 2020)

Integracja zespołu klasowego

0 1162

Klasa szkolna jest niezwykle żywiołowym organizmem, który zmienia się i ewoluuje pod wpływem procesów, jakie w nim zachodzą. Składa się z grupy dzieci spędzających ze sobą większość czasu w ciągu dnia. Dlatego też przed nauczycielem stoi niezwykle ważne zadanie. Musi on podjąć działania mające na celu zintegrowanie grupy po to, aby czas wspólnie spędzany był przyjemnyi efektywny oraz żeby każdej jednostce przynosił wymierne korzyści.

Działania integracyjne przyczyniają się do poznania wychowawcy oraz siebie nawzajem. Dają możliwość zaobserwowania słabych i mocnych stron pojedynczych osób i wykorzystanie ich potencjału w działaniach grupowych. Wszystko to poprawia funkcjonowanie uczniów w szkole oraz sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami. Klasa, w której panuje serdeczna i życzliwa atmosfera, jest najlepszym miejscem do rozwoju. W niej bowiem możliwe jest uzyskiwanie wsparcia w trudnych chwilach.
Młody człowiek, czując się również akceptowany i lubiany, może podzielić się z innymi osiąganymi sukcesami i zaspokaja tym samym potrzebę uznania (rys. 1). Niezwykle ważne staje się jednak uświadomienie sobie, jakie procesy i mechanizmy determinują działanie tej grupy.
Zanim jednak można będzie przystąpić do procesu integracji zespołu klasowego, należy zwrócić uwagę na to, jakie cechy charakteryzują tę grupę społeczną:

POLECAMY

  1. pojawia się tutaj pewna hierarchia, w związku z tym każdy z uczniów zajmuje określone miejsce w klasie ze względu na to, jaką sympatią lub zaufaniem darzą go inni, czy jest atrakcyjny i przebojowy i jakie sukcesy odnosi;
  2. każdej osobie w grupie można przypisać określone funkcje do realizacji, charakteryzujące poszczególne role przyjmowane przez uczniów (rys. 2);
  3. pojawiają się pewne wartości (zazwyczaj związane z nauką) i rytuały, które budują swoistą kulturę grupy oraz określoną modę dotyczącą np. sposobów spędzania wolnego czasu, ubierania się czy słuchania określonego rodzaju muzyki;
  4. sposoby komunikowania się członków zespołu – chodzi tutaj zarówno o słownictwo, jakie jest wykorzystywane do przekazywania informacji oraz gesty i sposób poruszania się; ważny staje się także kierunek przekazywania wiadomości (do kogo trafia ona na samym początku?);
  5. sposoby, jakie są wykorzystywane do podejmowania decyzji i osoby, które się tym zajmują;
  6. metody wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów.
Rys. 1. Piramida potrzeb Maslowa (źródło: https://kursy.cdw.edu.pl/jak-budowac-relacje-z-grupa-i-w-grupie/, stan na dzień 5.12.2019)

Nauczyciel...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy