Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

2 września 2020

NR 40 (Wrzesień 2020)

Jak pracować z dzieckiem zdolnym?

0 771

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest zwracanie uwagi na wszechstronny rozwój uczniów i zapewnienie im takich warunków, które przyczynią się do rozwijania aktywności własnej. Chodzi tutaj o dostarczenie odpowiednich bodźców i modelowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych wspierających kreatywność dzieci.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nauczyciele, w trakcie nau­czania, dużo więcej uwagi poświęcają tym uczniom, którzy przejawiają jakiekolwiek trudności czy deficyty. Skupiają się oni wówczas na wyrównywaniu braków i łagodzeniu zaburzeń rozwojowych. Natomiast dziecko, które nie ma problemu z opanowaniem materiału, często zostaje pozostawione samo sobie. Można nawet stwierdzić, że zaczyna być traktowane przedmiotowo, ponieważ wykorzystuje się jego wiedzę do tego, aby znaleźć odpowiedź na najtrudniejsze pytania lub pomóc klasie rozwiązać zadania. 
Okazuje się, że uczeń zdolny w szkole to wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, chociaż powszechnie uważa się, że to wielki „skarb”. Jednak w momencie, gdy jest niewłaściwie prowadzony, nie ma poczucia zrozumienia i wsparcia, może okazać się bardzo problematyczny, a nawet zaniechać rozwijania własnych zdolności. Ważne w związku z tym, aby wiedzieć, na co takiemu dziecku możemy pozwolić i w jaki sposób zorganizować mu czas, żeby nasze starania przyniosły oczekiwany efekt. 
 Zdolność (rys. 1) niezwykle często stawia się na równi z takim pojęciami jak talent czy uzdolnienia. W psychologii jednak te pojęcia się rozróżnia (rys. 2):

POLECAMY

  • zdolności ogólne są to właściwości intelektualne człowieka, czyli myślenie, analizowanie, wyciąganie wniosków czy umiejętność rozwiązywania problemów;
  • zdolności kierunkowe to wszystkie te umiejętności, które dotyczą specjalistycznych dziedzin wiedzy (np. uzdolnienia muzyczne czy matematyczne);
  • zdolności twórcze występują u ludzi mających umiejętność tworzenia zupełnie nowych, innowacyjnych rzeczy, znajdowania ciekawych i niesztampowych rozwiązań problemów. 
     
Rys. 1. Znaczenie zdolności (źródło: J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, WSiP, Warszawa 1977)

 

Rys. 2. Rodzaje zdolności (źródło: G. Lewis, Jak wychowywać utalentowane dziecko, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 1998)

 

Rys. 3. Trójpierścieniowy model zdolności (źródło: A. Stasiak-Przybylska, Jak radzić sobie z małym
geniuszem? – metody wspierania dziecka zdolnego, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, nr 2, t. VIII)


O talencie mówimy zaś wówczas, kiedy stopień tych uzdolnień wejdzie na najwyższy poziom. Niestety, żeby do tego doszło, należy podejmować wiele niestandardowych działań, które nie mieszczą się w ramach tradycyjnej szkoły. 
Jak w związku z tym można poznać, że mamy do czy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy