Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

22 listopada 2022

NR 53 (Listopad 2022)

Ocena zróżnicowanych potrzeb uczniów z wykorzystaniem metody pozytywnej diagnozy

0 295

Warto zwrócić uwagę na niesztampowe podejście do diagnozy uczniów, które pozwoli nam przetransformować edukację w tę prawdziwie inkluzywną – włączającą. To podejście – zgodne z duchem współcześnie rozwijającej się „pozytywnej diagnozy” – pozwoli nam patrzeć na naszych uczniów przez pryzmat nie deficytów i ograniczeń, a możliwości, które każdy z nich posiada. Pozwoli również tę perspektywę przekazać rodzicom, by zachęcić ich do współpracy na żyznym polu rozwoju i dorastania ich dzieci.

Przeprowadzenie badań z pomocą wybranych narzędzi powinno owocować wiedzą, która wesprze proces indywidualizacji edukacji w Waszej placówce, pozwoli dobrać metody, które będą facylitować rozwój każdego z uczniów w sposób autentycznie angażujący i kompatybilny z tym, kim dany uczeń jest, i z tym, do czego został stworzony. Wymaga to oczywiście wysiłku w (re)organizacji naszego podejścia do pracy dydaktycznej w ogóle, ale o tym innym razem. Sama diagnostyka może być procesem przyjemnym i odkrywczym zarówno dla Was, jak i dzieci i młodzieży.

POLECAMY

Ukryte skarby – jak zmierzyć potencjał ucznia i go nie zaprzepaścić?

Uznaje się, że do uzyskania wysokiego poziomu osiągnięć konieczna jest interakcja między zdolnościami, warunkami środowiskowymi i odpowiednimi cechami osobowości. Korzystne współdziałanie zdolności ogólnych lub uzdolnień specjalnych, czynników motywacyjnych i osobowościowych oraz główne kręgi środowiskowe, tj. rodzina, przedszkole (potem szkoła), grupa rówieśnicza, stwarzają optymalne warunki do rozwoju zdolności. Abraham Tannenbaum, definiując zdolności, pisze o pięciu następujących czynnikach decydujących o pojawieniu się wybitnych zdolności: 

  • zdolności ogólne – predyspozycje związane z inteligencją, umiejętnością rozwiązywania problemów, uczenia się itd.,
  • uzdolnienia kierunkowe, jak np. talenty aktorskie, malarskie, konstruktorskie, matematyczne itd.,
  • czynniki środowiskowe (dom, rodzina, szkoła), 
  • czynniki dotyczące cech osob...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy