Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

30 stycznia 2019

NR 31 (Styczeń 2019)

W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia

0 580

Wyspy kompetencji to obszary funkcjonowania dziecka, które są dla niego źródłem satysfakcji, zadowolenia. Pomagając mu je rozpoznać, wspieramy jego samoocenę i rozwój. Podpowiadamy, w jaki sposób to zrobić.

Każdy uczeń jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, a jednocześnie inny od pozostałych, dlatego nie można traktować wszystkich jednakowo ani stosować wobec każdego takiego samego działania. Każdy uczeń ma własną historię, własne pragnienia, marzenia, potrzeby, preferencje i wyspy kompetencji. Dziecku, które zdaje sobie sprawę, że jego dokonania na tle klasy przedstawiają się słabo, warto pomóc, pokazując mu dziedziny, w których się sprawdza, czyli jego wyspy kompetencji. Ma to bardzo pozytywny wpływ na jego samoocenę. Optymalne oszacowanie własnych możliwości jest determinantem mającym wpływ na rozwój człowieka i chroniącym go przed czynnikami ryzyka.

POLECAMY

Każde dziecko trzeba prowadzić, jako drogocenne i jedyne w swoim rodzaju, do jego osobistej doskonałości (...). Należy dozować przeszkody tak, by dziecko było w stanie je przekroczyć. 

Émile Chartier

Przytoczone słowa stanowią kwintesencję w zakresie determinantów prawidłowego rozwoju ucznia, warto zatem wspomagać dziecko, aby osiągnęło osobistą doskonałość.

Rozwijanie wysp kompetencji krok po kroku

1 krok 
Określ obszary, które będą podlegały ocenie. 

Znajdą się wśród nich:

 • sprawność ruchowa,
 • zdolności edukacyjne,
 • twórczość,
 • zdolności artystyczne,
 • motywacja do działania,
 • komunikacja,
 • myślenie analityczne,
 • zdolności,
 • uzdolnienia,
 • cechy osobiste,
 • zainteresowania.

Podane przykłady nie wyczerpują katalogu obszarów, mają jedynie charakter poglądowy. Ważne, aby w każdym uczniu dostrzec nawet najdrobniejszą pozytywną cechę i wykorzystać ją w celu rozwijania potencjału.
Możesz również zbadać rodzaj inteligencji.
Poniższa tabela obrazuje typy inteligencji w tym zakresie1.

Tabela 1. Typy inteligencji
TYP INTELIGENCJI CHARAKTERYSTYCZNE ZACHOWANIA UCZNIA
Inteligencja językowa
 • lubi czytać,
 • lubi słuchać bajek, opowiadań, wierszy,
 • chętnie przyłącza się do rozmowy,
 • wie, jak objaśniać, argumentować,
 • często broni swojego zdania,
 • tłumaczy innym dzieciom, jak rozwiązać jakiś problem,
 • lubi ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne,
 • chętnie pisze opowiadania
Inteligencja matematyczno-logiczna 
 • lubi liczyć,
 • z chęcią rozwiązuje zadania,
 • lubi rozwiązywać zagadki i wyciągać wnioski,
 • jest dociekliwy,
 • cechuje go systematyczność,
 • jest dobrze zorganizowany,
 • zadaje dużo pytań,
 • sprawdza, czy wszystko jest poprawnie obliczone czy napisane
Inteligencja wizualno-przestrzenna 
 • lubi oglądać filmy, pokazy multimedialne,
 • dostrzega szczegóły, które umykają innym,
 • lubi projektować,
 • chętnie wykonuje prace techniczne,
 • lubi rozwiązywać rebusy i łamigłówki obrazkowe,
 • w jego zeszytach jest dużo kolorowych podkreśleń,
 • łatwiej się uczy, gdy obok tekstu są obrazki, diagramy, mapki, labirynty,
 • ładnie rysuje na różne tematy,
 • na jego rysunkach jest dużo szczegółów i kolorów,
 • lubi lepić z plasteliny
Inteligencja muzyczna 
 • lubi słuchać muzyki,
 • chętnie uczy się tańca,
 • ładnie śpiewa,
 • łatwo rozpoznaje brzmienie instrumentów,
 • szybko uczy się gry na instrumentach,
 • często nuci lub pogwizduje,
 • lubi uczyć się, słysząc w tle muzykę,
 • uważa, że w każdej muzyce ukryte są emocje
Inteligencja przyrodnicza 
 • lubi oglądać albumy ze zwierzętami,
 • szybko rozpoznaje i nazywa wiele roślin i zwierząt,
 • lubi wycieczki przyrodnicze,
 • często rozmawia o napotkanych okazach przyrodniczych,
 • uprawia rośliny,
 • opiekuje się zwierzątkiem,
 • marzy o egzotycznych podróżach
Inteligencja kinestetyczna 
 • nie lubi siedzieć bezczynnie,
 • często się wierci i kręci lub manipuluje przedmiotami,
 • najlepiej uczy się wtedy, gdy może wziąć coś do ręki, wykonać czynność, klaskać, chodzić,
 • lubi sport,
 • lubi taniec,
 • lubi zabawę w teatr,
 • chętnie majsterkuje,
 • ma wyrazistą mimikę i gestykulację
Inteligencja interpersonalna 
 • lubi chodzić do szkoły,
 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami oraz dorosłymi,
 • lubi wszystko organizować,
 • aktywnie działa w samorządzie uczniowskim,
 • ma ciekawe pomysły,
 • pyta innych o zdanie,
 • dostrzega nastroje, potrzeby i krzywdę innych,
 • jest lubiany przez rówieśników,
 • ma dużo przyjaciół,
 • potrafi rozstrzygać spory,
 • wolny czas najchętniej spędza z przyjaciółmi
Inteligencja intrapersonalna
 • jest zawsze spokojny,
 • lubi się koncentrować na swoich przeżyciach i emocjach,
 • podczas zajęć najchętniej siedzi z boku,
 • woli obserwować innych, niż brać udział w zabawie czy pracy grupowej,
 • jest zdyscyplinowany,
 • nie jest aktywny na zajęciach,
 • długo zastanawia się nad udzieleniem odpowiedzi,
 • wie, jakie są jego mocne i słabe strony,
 • stara się ciągle doskonalić,
 • lubi się wyróżniać

Do badania umiejętności i uzdolnień ucznia możesz wykorzystać dostępne narzędzia. 
Szkoła podstawowa

 • Arkusz identyfikacji trzech składników talentu, Eby i Smutny.
 • Skala dojrzałości umysłowej Columbia, polska adaptacja: A. Ciechanowicz.
 • Narzędzie rozpoznania w szkole podstawowej, Eby. Nauczycielski formularz rekomendacji, J. W. Eby oraz Wskaźnik Eby zachowań znamionujących uzdolnienie. Ogólna lista cech, J. W. Eby.
 • Scheduła obserwacyjna ogólna, Cz. Nowaczyk.
 • Test do badania poziomu sprawności manualnej i percepcji wzrokowej, H. Spionek.
 • Arkusz obserwacji dziecka dla nauczycieli i rodziców, A. Kopik, M. Zatorska.
 • Kwestionariusz inteligencji wielorakich H. Gardnera – można wykorzystać go na wszystkich etapach.
 • Zestawy kontrolne do rozpoznawania zdolności naukowych, artystycznych, talentu twórczego, talentu językowego, matematycznego, sportowego, przywódczego i organizacyjnego, G. Lewis.

Szkoła po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy