Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

21 maja 2019

NR 33 (Maj 2019)

Człowiek (zbyt mocno) modyfikuje naturalne sieci troficzne

235

Zmiany klimatu zmieniają wa­­runki środowiskowe, od skali lokalnej, aż po globalną. Wraz ze zmianami temperatury i reżimu opadów, zmienia się heterogeniczność i nieprzewidywalność środowiska. Tworzy to nie tylko nowe ­wyzwania dla wielu gatunków, związane ze zmia­­­­­­­nami terminów przystępowania do rozrodu czy przesuwaniem granic zasięgów, ale modyfikuje także wzajemne zależności pomiędzy organizmami tworzącymi sieci troficzne. Zyskują niewyspecjalizowane, szybko adoptujące się do zmian gatunki, zaś przegrywają specjaliści pokarmowi, często związani z wąskookreślonymi preferencjami termicznymi. Wykorzystując informacje zebrane w różnych ekosystemach, a także wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania sieci troficznych, międzynarodowy zespół badaczy na łamach Nature Ecology & Evolution, nie tylko podsumowuje dotychczasową wiedzę, ale stara się pokazać, jak zmiany te mogą wyglądać w przyszłości. Docierające wieści są raczej pesymistyczne. Przypatrzmy się ptakom. Nie tylko dlatego, że są ładne i ekosystemowo istotne, ale także dlatego, że o ptakach istnieje sporo, często już historycznych, informacji. Przede wszystkim należy sobie uzmysłowić, że zmiany klimatyczne wynikają nie tylko z wykorzystania paliw kopalnych, cykli naturalnych związanych ze zmianami aktywności Słońca, ale też z olbrzymich przekształceń związanych z pozyskaniem drewna, jak i coraz intensywniejszego rolnictwa. 

Przeprowadzona analiza pokaza­­ła, że właśnie takie wielkoobszarowe przemiany krajobrazu odpowiadają za wymarcie ponad 100 gatunków ptaków. To kompletnie zmienia funkcjonowanie nie tylko wielu ptasich zgrupowań (gdzie duże znaczenie mają np. relacje drapieżca – ofiara), ale może mieć z czasem poważne konsekwencje praktyczne (takie jak dotyczące roślin uzależnionych od rozsiewania przez ptaki, czy też wymagających ich w procesie zapylania). Zaskakujące jest to, że ptaki choć należą do organizmów niezwykle mobilnych to i tak mają problemy. Wszystko wskazuje na to, że inne grupy zwierząt mają jesz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy