Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

20 września 2018

NR 29 (Wrzesień 2018)

Klimat w miastach – priorytety badawcze

0 123

Miasta są ekosystemami najbardziej wpływającymi na zmiany klimatu, gdyż odpowia­dają aż za emisję 75% di­­­­tlen­ku węgla pochodzącego z wykorzys­tania paliw kopalnych. Z drugiej strony są też zagrożone przez owe zmia­­ny klimatu, z racji olbrzymiego zagęszczenia populacji ludzkiej. Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak ulewne deszcze skutkujące powodziami z jednej strony i wyjątkowo długotrwałe su­­sze oraz panujące wysokie tempera­tury z drugiej, powodują nie tylko wzmo­żo­­ną śmiertelność ludności miejskiej, ale olbrzymie straty materialne. Pomimo tego, że to właśnie w miastach położone są ośrodki akademickie i prowadzone zaawansowane badania klimatu, to ciągle nasza wiedza, zwłasz­cza taka, którą można wykorzys­tać do zarządzania przestrzenią miejską pozostaje niewystarczająca. Międzynarodowy zespół badaczy po­­stanowił przyjrzeć się jakie zagadnienia powinny być lepiej badane, by zrozu­mieć, jak klimat wpływa na miasta i ich mieszkańców, a w konsekwencji podejmować decyzje pozwalające ochronić ludzi i infrastrukturę przed niepożądanymi konsekwencjami zmian klimatycznych. Zidentyfikowano sześć takich zagadnień: 

  1. Rozszerzenie badań na kolejne tereny. Największym problemem jest znacznie mniejsza liczba badań klimatu miast na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy