Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

20 września 2018

NR 29 (Wrzesień 2018)

Klimat w miastach – priorytety badawcze

0 642

Miasta są ekosystemami najbardziej wpływającymi na zmiany klimatu, gdyż odpowia­dają aż za emisję 75% di­­­­tlen­ku węgla pochodzącego z wykorzys­tania paliw kopalnych. Z drugiej strony są też zagrożone przez owe zmia­­ny klimatu, z racji olbrzymiego zagęszczenia populacji ludzkiej. Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak ulewne deszcze skutkujące powodziami z jednej strony i wyjątkowo długotrwałe su­­sze oraz panujące wysokie tempera­tury z drugiej, powodują nie tylko wzmo­żo­­ną śmiertelność ludności miejskiej, ale olbrzymie straty materialne. Pomimo tego, że to właśnie w miastach położone są ośrodki akademickie i prowadzone zaawansowane badania klimatu, to ciągle nasza wiedza, zwłasz­cza taka, którą można wykorzys­tać do zarządzania przestrzenią miejską pozostaje niewystarczająca. Międzynarodowy zespół badaczy po­­stanowił przyjrzeć się jakie zagadnienia powinny być lepiej badane, by zrozu­mieć, jak klimat wpływa na miasta i ich mieszkańców, a w konsekwencji podejmować decyzje pozwalające ochronić ludzi i infrastrukturę przed niepożądanymi konsekwencjami zmian klimatycznych. Zidentyfikowano sześć takich zagadnień: 

POLECAMY

  1. Rozszerzenie badań na kolejne tereny. Największym problemem jest znacznie mniejsza liczba badań klimatu miast na półkuli południowej, wynika to w znacznej części z położenia ośrodków badawczych. Jednak współczesne metody badawcze oparte na analizach satelitarnych i dronach szybko powinny pozwolić wypełnić te lukę.
  2. Zrozumienie interakcji klimatycznych. W miastach zawodzą tradycyjne modele klimatyczne, opar­­te na prostych zależnościach po­­chłaniania i emisji temperatury i wo­­­­­­­­­dy. Komplikowane są przez zanieczyszczenie powietrza oraz nieprzepuszczalne powierzchnie, takie jak asfalt i beton, czyniące z miast „wyspy ciepła”.
  3. Badania nieformalnych osad. Głów­nie na peryferiach wielu metropolii powstają osiedla o bardzo niskich standardach życia, tak gospodar­czego, jak i społecznego. W ciągu dwóch kolejnych dekad w ten spo­sób może zamieszkiwać nawet 3 miliardy ludzi! Bez zrozumienia tychże fragmentów przestrzeni miejskiej nasza wiedza o miastach i środowisku będzie wyjątkowo niedoskonała. 
  4. Monitoring wykorzystania nowych technologii. Należy baczniej, w tym z całościowym rachunkiem ekonomicznym przyglądać się nowym technologiom reklamowanym jako pro-ekologiczne, takim jak elektryczne samochody, czy now...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy