Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna

31 sierpnia 2022

NR 52 (Wrzesień 2022)

Synergia projektu eTwinning i Erasmus+ w kontekście celów zrównoważonego rozwoju

0 31

Projekt Erasmus+ i eTwinning Go green miał na celu podniesienie świadomości potrzeby zrównoważonego stylu życia i uświadomienie, poprzez konkretne doświadczenia, że poszczególne problemy lub wyzwania nie mają granic.

Zmiany klimatu, szybkie wymieranie gatunków, rosnące zapotrzebowanie na energię i wodę to tylko niektóre z wyzwań, na które obecne i przyszłe pokolenia muszą się przygotować, biorąc pod uwagę Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Współpraca ponadnarodowa stanowiła dla szkół partnerskich istotny impuls do rozwoju kultury współpracy, a jednocześnie wzmacniała indywidualne kompetencje uczniów i nauczycieli zaangażowanych w obszary realizacji i organizacji projektu. Uczestnicy projektu zostali uświadomieni, że proces globalizacji przekształcił lokalne problemy ekologiczne czy gospodarcze w problemy globalne. Hasłem przewodnim naszych działań było więc: „Działaj lokalnie, myśl globalnie!”.
 

POLECAMY

Fot. 2. Uprawa hydroponiczna w szkole w Barreiro

 

Fot. 3. Wykonywanie zupy z warzyw uprawianych za pomocą uprawy hydroponicznej

 

Fot. 4. Zdjęcie prezentujące fragment ekspozycji w Centrum Interpretacyjnym Roaz do Estuário do Sado


Szkoły z trzech krajów partnerskich: Niemiec (Oberschule Ronzelenstraße Bremen), Polski (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce) i Portugalii (Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho, Barreiro) oprócz mobilności, prowadziły prace badawcze i tworzyły produkty związane ze zrównoważonym rozwojem np. stworzenie ogrodów hydroponicznych. Jest to zrównoważona, bezglebowa metoda uprawy, która pozwala uzyskać dużą ilość warzyw na niewielkiej przestrzeni, a także bez dużych ilości wody. Uczniowie poznali tę metodę uprawy, a po wyprodukowaniu warzyw wykonali zupę i sałatki z warzywami hydroponicznymi, którą wspólnie zjedli podczas mobilności uczniów do Portugalii. Produkacja warzyw tą metodą polegała na wysiewaniu i monitorowaniu ich wzrostu, mierzeniu pH i przewodności elektrycznej, co na bieżąco na podstawie zebranych danych pozwalało określić ilość i skład substancji odżywczych potrzebnych do prawidłowego wzrostu roślin. Oprócz tej innowacyjnej metody uczniowie poznali także uprawę roślin na bezbarwnej glebie (żelu agarazowym) oraz prowadzili tradycyjne ogrody szkolne. Uczestnicy projektu stali się tym samym badaczami, musieli pracować metodą naukową, stawiali hipotezy, określali wpływ poszczególnych czynników na rozwój roślin, wyciągając przy tym wnioski na temat nowoczesnych metod uprawy roślin. 

Fot. 5. Zajęcia pod tytułem How the Evolution works zorganizowane na Wydziale Biologii UAM

 

Fot. 6. Prezentacja grup projektowych


Podczas mobilności również w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) odwiedziliśmy Centrum Interpretacyjne Roaz do Estuário do Sado, znajdujące się w Casa da Baía, w Setúbal, w Portugalii. Powstało ono w celu upowszechnienia wiedzy na temat populacji delfinów butlonosych. To cenne edukacyjnie miejsce jest poświęcone jedynej osiadłej populacji delfinów w Portugalii i jednej z zaledwie trzech o tej charakterystyce w całej Europie. W tym centrum znajduje się specjalistyczna, interaktywna wystawa, a także szkielet delfina butlonosego. Przekazywane tam informacje na temat cech anatomicznych, morfologicznych, ewolucji oraz behawiorze tych waleni pozwoliły na dokładne zapoznanie się z tym gatunkiem. Podczas zwiedzania wystawy mogliśmy m.in. usłyszeć dźwięki, wydawane w środowisku naturalnym delfinów butlonosych, ale także poznać dokładniej bogaty ekosystem tego estuarium w tym m.in. ryby, ptaki, płazy. Po tych wyjątkowych zajęciach w centrum edukacyjnym udaliśmy się wszyscy na obserwację delfinów w naturze. Udało nam się wypatrzeć osobniki zidentyfikowane przez naukowców i przedstawione na drzewie genealogicznym w centrum, ale także zachowania socjalne delfinów.
Kolejnym doświadczeniem związanym z zajęciami terenowymi podczas mobliności w Portugalii była wizyta w Salinas do Samouco w Alcochete. Podczas praktycznych warsztatów uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak ręcznie produkuje się sól. Przeprowadzili także obserwację ptaków, podczas której zidentyfikowali m.in. flamingi. Obserwowali również rośliny halofitowe, które są odporne na sól, takie jak salicornia i sarcocornia. Oczywiście ważnym elementem naszego projektu była nie tylko wymiana wiedzy i umiejętności, lecz także integracja. W związku z tym dla uczniów organizowaliśmy gry i zabawy rekreacyjne w kontakcie z przyrodą. Wspólnie odwiedziliśmy także Oceanarium w Lizbonie, w którym uczniowie zapoznali się z różnorodnością biologiczną różnych ekosystemów, a także kampus Uniwersytetu w Lizbonie, gdzie m.in. poznaliśmy uprawiany przez studentów ogród oraz zakątki bioróżnorodności pozostawione na terenach zielonych uczelni. Na sam koniec wizyty zwiedziliśmy Lizbonę i zjedliśmy słynne pastéis de Belém.
Jednak zanim wybraliśmy się do Portugalii, gościliśmy uczniów i nauczycieli z Bremen i Barreiro w SP w Dąbrówce. W grudniu 2021 r. została zrealizowana agenda Erasmus+ w naszej placówce. Nie był to łatwy czas ze względu na okres rozwijającej się kolejnej fali pandemii i zimy w Polsce, która...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy