Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

11 marca 2020

NR 38 (Marzec 2020)

W tropikach ptaki zachowują się inaczej

97

Z wielu prac dotyczących Europy i Ameryki Północnej dowiadujemy się, że ptaki w pobliżu siedzib ludzkich, a przede wszystkim w miastach, zmieniają swoje zachowania. Z czasem przestają bać się ludzi i znacząco zmniejszają dystans ucieczki. Bo po co odlatywać, skoro można albo spokojnie odejść, albo – jak gołębie czy wróble domowe – praktycznie pokrzątać się wśród nóg przechodniów. Na ile jest to globalny obraz, a na ile wyłącznie sprawa bogatych miejsc strefy umiarkowanej półkuli północnej? Nie bardzo wiemy, bowiem takich badań w tropikach dotychczas praktycznie nie prowadzono. Raz, że jest tam znacznie mniej badaczy, a jak już się pojawiają, to są zajęci poszukiwaniami nowych taksonów czy też opisywaniem całych ekosystemów i tego, co się z nimi dzieje. Stąd też prawie każdy czytelnik Biologii w Szkole zapewne słyszał o Puszczy Amazońskiej, ale już znacznie mniej osób coś wie o wielkoobszarowych mokradłach Pantanalu czy olbrzymiego biomu roślinności trawiastej zwanego cerrado. Nie znajdziemy tutaj wielkich miast, a jedynie średnie miasteczka oferujące w jednym miejscu kilka sklepów dla okolicznych farmerów i infrastrukturę edukacyjno-kulturalną dla ich rodzin. Same farmy zaś oddalone są od siebie po kilka kilometrów. Występujące tam na farmach ptaki musiały się adoptować do każdego z tych miejsc w sposób indywidualny, z bardzo ograniczoną możliwością przekazywania pomiędzy sobą informacji czy też materiału genetycznego odpowiedzialnego za procesy przystosowania się do st...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy