Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

24 lipca 2019

NR 34 (Lipiec 2019)

Za dużo, za szybko, za skomplikowanie

192

 problemach środowiskowych i zagadnieniach ekologicznych słyszymy praktycznie stale. Zastanawiamy się jednak, dlaczego ich rozwiązywanie jest tak nieskuteczne? Jakie czynniki wpływają na niepowodzenia we wprowadzaniu nawet najprostszych i najpotrzebniejszych rozwiązań prośrodowiskowych – czy to społecznych, czy też technologicznych? Świetnymi miejscami do testowania projektów wdrażania rozwiązań sprzyjających środowisku są wyspy. I to z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że najczęściej zamieszkiwane bywają przez małe i dobrze znające się społeczności lokalne, po drugie, ponieważ mając ograniczone zasoby i ze względu na brak możliwości zajmowania nowych przestrzeni, powinny wyraźniej dostrzegać problemy negatywnych zmian w środowisku. Postawom mieszkańców wysp przyjrzeli się badacze z Grecji, kraju znanego wszak z wielu malowniczych wysp i wysepek położonych u swych wybrzeży. Chcieli sprawdzić, jakie czynniki społeczne i zachowania publiczne są wyznacznikami skutecznej realizacji (1) transformacji energetycznej, (2) ochrony różnorodności biologicznej, (3) przyjaznej dla środowiska kultury rolnej i (4) pracy sektora usług ekologicznych. Jednak nie wystarczy opisać, należy podać także aspekty ilościowe. Stąd też badacze skupili się na analizie czterech zagadnień kluczowych w zrozumieniu trudności we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Były to: (1) szybkość wprowadzania zmian; (2) ilość równocześnie wprowadzanych zmian; (3) ich złożoność organizacyjna i (4) trudności związane...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy