Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Mariusz Lamentowicz

Prof. dr hab.; Kierownik Pracowni Ekologii Zmian Klimatu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Jego zainteresowania skupione są na ekologii i paleoekologii mokradeł, ze szczególnym naciskiem na ekologię ameb skorupkowych. W badaniach stosuje podejście eksperymentalne i paleoekologiczne w celu lepszego zrozumienia obecnych i przeszłych zmian klimatu oraz zaburzeń antropogenicznych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz