Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Zbigniew Jakubiec

Dr hab. profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, wieloletni pracownik Stacji Dolnośląskiej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Autor ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Prowadził badania ilościowe ptaków w środowiskach zurbanizowanych i w lasach górskich oraz na Spitsbergenie, a także wieloletnie obserwacje zimujących ptaków wodnych. Krajowy koordynator europejskich cenzusów bociana białego. Realizował wieloletnie badania niedźwiedzi w polskiej części Karpat. Autor audycji przyrodniczych w Rozgłośni Wrocławskiej PR.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz