Dołącz do czytelników
Brak wyników

Laboratorium

28 sierpnia 2023

NR 58 (Wrzesień 2023)

Natura z powietrza cz. I. Dron jako użyteczne narzędzie w rękach przyrodnika

0 95

Biologia jest jedną z dziedzin przyrodniczych, której głównym celem jest badanie organizmów, ich struktury, funkcji, wzajemnych relacji oraz zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym. Jest to nauka, która opiera się w dużej mierze na obserwacjach dokonywanych w naturze.

Zrozumienie związków między organizmami a ich środowiskiem jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności i zachowania ekosystemów. Dlatego tak ważne jest prowadzenie badań biologicznych, które pozwalają lepiej poznać przyrodę i na ich podstawie podjąć odpowiednie działania mające na celu m.in. zachowanie i ochronę środowiska naturalnego.
Obserwacje biologiczne mogą być prowadzone gołym okiem, przy wykorzystaniu naszych zmysłów do dostrzegania różnorodności życia i jego przejawów. Jednak w wielu przypadkach ze względu na skomplikowaną strukturę organizmów lub zjawisk niewidocznych dla ludzkiego oka, a także z innych powodów, konieczne jest korzystanie z odpowiednich przyrządów technicznych.
Mikroskopy optyczne umożliwiają obserwację mikroorganizmów i drobnych struktur komórkowych. Mikroskopia pozwala na zgłębianie tajemniczych światów mikroorganizmów, a także badanie budowy tkankowej organizmów wyższych. W dzisiejszym świecie coraz większą rolę odgrywa także biologia molekularna, opierająca się na badaniach DNA i RNA. Pozwala to na odkrywanie mechanizmów dziedziczenia cech, diagnozowanie chorób genetycznych oraz rozwijanie biotechnologii. Współczesne technologie umożliwiają więc również obserwacje na poziomie molekularnym, dzięki zastosowaniu technik, takich jak spektroskopia czy mikroskopia konfokalna. 
Biorąc pod uwagę przyrządy op­­­tyczne przydatne w biologii, warto zwrócić uwagę, że nie są to jedynie mikroskopy, czy – bardziej ogólnie – urządzenia służące powiększeniu obrazu małych obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości od obserwatora. Wręcz przeciwnie, w wielu dziedzinach biologii duże zasługi oddają teleskopy soczewkowe (refraktory, często nazywane przy obserwacjach naziemnych lunetami). Biolodzy korzystają z nich, by obserwować zachowanie organizmów w ich naturalnym środowisku z odpowiednio dużej odległości.
Współczesne technologie satelitarne pozwalają na monitorowanie i badanie zmian zachodzących na s...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy