Dołącz do czytelników
Brak wyników

Laboratorium

9 marca 2023

NR 55 (Marzec 2023)

Próba Fehlinga. Jaki to cukier?

0 302

Węglowodany

Węglowodany, nazywane też sacharydami, to organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu w odpowiedniej proporcji – na każdy atom węgla – C przypadają dwa atomy wodoru – H i jeden atom tlenu – O. Ich ogólny wzór sumaryczny to Cn(H2O)n. W szerszym znaczeniu zaliczamy do nich ich pochodne, które powstają w wyniku redukcji albo utleniania ich grup hydroksylowych -OH oraz karbonylowych (aldehydowych -CHO lub ketonowych =CO), a także wymiany części grup hydroksylowych na atom wodoru lub inne grupy organiczne. 
Ze ściśle chemicznego punktu widzenia węglowodany są aldehydami lub ketonami zawierającymi grupy hydroksylowe przy większości atomów węgla, co pozwala im na tworzenie wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych wiązań półacetalowych oraz acetalowych. W organizmach żywych pełnią rolę głównego źródła energii w procesach metabolicznych oraz materiału budulcowego roślin i zwierząt. Ich pierwotnym źródłem jest p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy