Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna , Otwarty dostęp

11 marca 2022

NR 49 (Marzec 2022)

Nauka przez doświadczanie

0 601

Nauka w szkole wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony wszystkich nauczycieli i pedagogów. Konieczne jest podejmowanie działań, które mają na celu wspieranie rozwoju ucznia i organizowanie takich sytuacji szkolnych, które będą adekwatne do potrzeb i możliwości uczniów. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest więc praca z wykorzystaniem eksperymentów oraz uczenie się przez doświadczenie. 
 

Zakłada się, że ludzie dużo aktywniej przyswajają wiedzę w sytuacji, kiedy samodzielnie mogą coś zrobić, obserwując efekty swoich działań. Warto mieć świadomość, że uczenie się przez doświadczenie ma swoje zastosowanie w takich obszarach jak:

POLECAMY

 • sprawne i umiejętne rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • podejmowanie działań w obszarze projektowym;
 • prowadzenie treningu zawodowego;
 • systematyczne powtarzanie tego wszystkiego, co udało się wcześniej opanować i nauczyć;
 • budowanie zespołu i organizowanie pracy zespołowej;
 • prowadzenie rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego;
 • organizowanie wypoczynku;
 • organizowanie edukacji nieformalnej;
 • wprowadzanie zmian społecznych;
 • planowanie edukacji przez przygodę.

Edukacja przez doświadczenie ma miejsce w sytuacji, kiedy dana jednostka wykonuje jakieś zadanie, które wywołuje u niej refleksję. Następnie dochodzi do przeprowadzenia krytycznego podsumowania, wyciągnięcia wniosków i wcielenia w życie wyniku przeprowadzonych działań. Dzięki temu dochodzi do zrozumienia zachowania własnego i innych ludzi świata. 

Najważniejsze w tym obszarze staje się to, aby zawsze doprowadzać podejmowane przez siebie działanie do końca. Daje to wówczas możliwość przyjrzenia się z oddali wszystkim zdarzeniom mającym miejsce w trakcie dochodzenia do konkretnych wniosków. Należy sprawdzić, czy wydarzyło się coś, co mogło zaskoczyć osoby biorące udział w aktywnym zdobywaniu wiedzy poprzez działa-
nie. 

Rys. 1. Cykl Kolba. Źródło: http://stop-klatka.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/Uczenie-si%C4%99-przez-do%C5%9Bwiadczenie-prezentacja-pl.pdf


Nauczyciel dający uczniom możliwość uczenia się przez doświadczenie powinien wykorzystać różnorodne metody i formy pracy sprzyjające refleksji i wyciąganiu odpowiednich wniosków. Do tego celu można wykorzystać takie działania, jak:

 • wykonywanie odpowiednich rysunków oraz opowiadanie o tym, co udało się narysować;
 • prowadzenie rozmów/wymiany zdań w małych grupach – najpierw 3–4-osobowych, potem 6–8-osobowych, a na końcu na forum klasy, żeby podzielić się zebranymi spostrzeżeniami i doświadczeniami;
 • oglądanie zdjęć lub czytanie notatek ze swoich doś­wiadczeń oraz opisywanie poszczególnych etapów ich prowadzenia;
 • zadawanie pytań uczniom przez osobę prowadzą­­cą zajęcia;
 • tworzenie pamiętnika, bloga itp.;
 • zbieranie pamiątek i prowadzenie dokumentacji z prowadzonych doświadczeń;
 • pisanie listów od siebie do samego siebie;
 • odgrywanie scenek, zabaw pantomimicznych;
 • stwarzanie wyjątkowej atmosfery poprzez zapewnianie ciszy w grupie, ciemności, możliwości, żeby pobyć w samotności. 

Jakie aktywności dają uczniom możliwość doświadczania? 


W zasadzie każde, które są prawidłowo prowadzone. Może to być udział w grach zespołowych, ćwiczeniach, rozwiązywanie niestandardowych zadań. Można wykorzystać tutaj również takie metody jak odgrywanie ról, prowadzenie dyskusji, oglądanie filmu, a nawet wypełnianie kwestionariusza. Zadaniem nauczyciela staje się w tym obszarze zaciekawienie uczniów i wytłumaczenie im bardzo dokładnie, co mają robić. Jak zajęcia można przeprowadzić?

Budowanie doświadczenia – nauczyciel zaprasza uczniów na środek sali i prosi o to, aby przez pięć minut opowiadali o sobie. Mogą dzięki temu doświadczyć różnorodnych emocji związanych z tym, jak to jest występować publicznie. Wystąpienia można nagrywać i wracać do nich systematycznie.

Szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego robi się takie ćwiczenie – nauczyciel powinien zadać to pytanie na forum i posłuchać, co uczniowie mają do powiedzenia na ten temat. W ten sposób szuka się uzasadnienia do zastosowania wiedzy teoretycznej w prakt...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy