Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pracownia pedagogiczna , Otwarty dostęp

20 września 2018

NR 29 (Wrzesień 2018)

Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy

0 212

W ciągu ostatnich lat zaszły bardzo widoczne zmiany cywilizacyjne wynikające głównie z rozwoju technologii. Taki stan rzeczy niesie za sobą konsekwencje mające wpływ na funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. W wielu dziedzinach poszukuje się nowych, przystających do obecnej rzeczywistości rozwiązań. Również w procesie uczenia się i nauczania wymagane jest podejmowanie innowacyjnych działań, gdyż metody tradycyjne są coraz mniej atrakcyjne dla ucznia i nie przynoszą pożądanych efektów.

Współczesny uczeń preferuje aktywne metody nauczania i uczenia się, czyli ta­kie, w których ak­­tyw­­nie uczestniczy. Chcąc przedstawić to zjawisko w formie graficznej, można posłużyć się stożkiem Dale’a, który doskonale przedstawia istotę procesu uczenia się i zapamiętywania.
Analizując dane zawarte w piramidzie, można stwierdzić, że najefektywniejszą metodą w relacjach zarówno uczeń – nauczyciel, jak i uczeń – uczeń jest przekazywanie wiedzy innym. Kluczowy jest tutaj fakt, że czynność ta wymaga przyswojenia sobie szerokiego spektrum informacji po to, aby dany materiał przekazać, wytłumaczyć słuchaczom oraz umieć odpowiedzieć na ich czasami zaskakujące pytania. Wykorzystywanie procesu nauczania innych do przyswojenia sobie wiedzy jest elementem metody nazywanej peer learning (ang. peer – rówieśnik, learn – uczyć się), czyli – w wolnym tłumaczeniu – edukacja rówieśnicza. Metoda ta zaistniała dzięki pomysłowi Marka Zuckerberga (założyciela Facebooka), który będąc studentem Harvard University, nie miał zbyt wiele czasu na naukę do egzaminu semestralnego z historii sztuki, dlatego wymyślił rozwiązanie tej sytuacji. Pomocna w uzyskaniu wiedzy do egzaminu miała stać się założona przez niego specjalna witryna internetowa, na której umieścił ilustracje dzieł sztuki, a następnie zaprosił innych studentów do dyskusji. Dzięki temu, że goście zamieszczali istotne informacje, witryna w ciągu kilku godzin stała się ogromnym zasobem materiałów edukacyjnych znacznie wykraczających poza ramy podręcznika. Zuckerberg odniósł sukces na egzaminie i w efekcie nieświadomie stał się twórcą nowej metody nauczania. Wykorzystanie metody peer learning w kształceniu polega na pracy grupowej uczniów, w czasie której mają oni możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, opartych na własnej analizie, z pominięciem formy podręcznikowej. Ponieważ taka praca obejmuje ludzi w podobnym wieku i o zbliżonych doświadczeniach, jej efektem jest dochodzenie do wspólnych wniosków, celów, czyli utrwalenie analizowanych treści. W ten sposób młodzi ludzie rozmawiając ze sobą, przyswajają sobie kompetencje niezbędne do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, a peer learning to nic innego, jak dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z rówieśnikami.  
Peer learning jest metodą mającą licznych zwolenników w środowisku zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Najczęściej wykorzystywana jest w starszych grupach wiekowych, jednak również młodsze dzieci doskonale radzą sobie z wymianą wiadomości i doświadczeń w celach edukacyjnych.

Rys. 1. Proces nauczania wg metody peer learning
Źródło: //szymonwieloch.com/pl/2018/02/08/gry-szkoleniowe/

Peer learning kształtuje pożądane wartości, takie jak:

  • umiejętność pracy zespołowej, 
  • zwiększenie aktywności uczniów, 
  • umiejętność rozwiązywania prob­lemów, 
  • wysławiania się, szacunek dla dru­giego człowieka, 
  • umiejętność wyrażania własnyc...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Załóż konto lub zaloguj się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy