Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Joanna Stojak

Posiada tytuł zawodowy biotechnologa, uzyskany w 2012 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2017 wykonywała projekt doktorski w Instytucie Biologii Ssaków PAN, zakończony uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym popularyzatorem nauki – w ciągu ostatnich 9 lat opublikowała ponad 25 artykułów popularnonaukowych w czasopismach takich jak „Wiedza i Życie”, „Biologia w Szkole”, „Sprawy Nauki” czy „Wszechświat”. Pełni również funkcję redaktora w czasopiśmie z listy filadelfijskiej „Mammal Research”, wydawanym przez wydawnictwo Springer. Dr Stojak była kierownikiem dwóch grantów NCN oraz wykonawcą w trzech innych grantach NCN. Odbyła 5 staży zagranicznych, z których najważniejszy był staż na Uniwersytecie Cornella w USA. Wyniki swoich badań prezentowała na 4 międzynarodowych kongresach i 3 konferencjach krajowych. Podczas II Konferencji „Down to Earth”, która odbyła się w 2013 roku w Tallinie otrzymała I nagrodę za najlepszą prezentację ustną.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz