Dołącz do czytelników
Brak wyników

Laboratorium , Otwarty dostęp

16 maja 2022

NR 50 (Maj 2022)

Rozwielitka po kawie

0 776

Środowisko naturalne możemy zdefiniować jako ogół ożywionych i nieożywionych składników przyrody, takich jak uformowanie terenu i jego budowa geologiczna, stosunki wodne, klimat i między innymi także organizmy żywe. Równowaga naturalna jest jedną z ważniejszych cech środowiska przyrodniczego, ponieważ występuje, gdy przemiany energii i materii w przyrodzie są zbilansowane. Dlatego przyrodę powinniśmy traktować jako zbiór elementów połączonych różnorodnymi zależnościami.
Dla biologa głównym tematem zainteresowania są oczywiście organizmy żywe. W szerszym aspekcie biolog stara się odpowiedzieć także na pytania w kwestii pochodzenia życia w ogóle, jego ewolucji i dalszych losów w zmieniającym się środowisku.
W każdej dziedzinie edukacja musi przyjmować charakterystyczną formę, najbardziej odpowiednią pod względem efektywności przekazywania wiedzy. Biologia jest jedną z przyrodniczych nauk ścisłych, więc jej nauczanie powinno być odpowiednio zbalansowane, czyli opierać się zarówno na przekazywaniu informacji teoretycznych, jak i na ich weryfikacji na drodze wszelkiego rodzaju doświadczeń i obserwacji. W moim osobistym mniemaniu rozbudzanie ciekawości świata u wszystkich ludzi jest ważnym społecznie zadaniem. 
Szczególnie interesującym i niosącym duży ładunek edukacyjny rodzajem zajęć jest obserwacja żywych organizmów. Dodatkowo, jeśli tylko uda się zaangażować uczniów w hodowlę i opiekę nad zwierzętami, możemy uzyskać także rozwinięcie wrażliwości na kontakt z różnymi przejawami natury.
Często podnoszonym – nie bez pewnej dozy słuszności – zarówno przez samych nauczycieli, jak i przez administrację szkół argumentem jest wysoki koszt założenia i utrzymania pomocy naukowych w formie hodowli organizmów zwierzęcych. Oczywiście istnieją jednak sposoby, aby obejść tego rodzaju problemy. Stosując odpowiedni dobór gatunku zwierząt i rodzaj hodowli, można uzyskać znikomy koszt założenia i utrzymania takiego przedsięwzięcia. Opieka nad z...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy