Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

30 maja 2023

NR 56 (Maj 2023)

Svante Pääbo. Eksplorator prehistorycznych genomów. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny 2022

0 172

Svante Pääbo, laureat zeszłorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, jest pionierem analiz DNA prehistorycznych ludzi. Zespół w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku w Niemczech, który profesor Svante Pääbo stworzył, zsekwencjonował jako pierwszy genom neandertalczyka i zidentyfikował nową grupę prehistorycznych ludzi z Jaskini Denisowej, zwanych denisowianami, na podstawie DNA pochodzącego z kawałka kości palca wielkości winogrona.

Prekursor paleogenomiki

Svante Pääbo jako dziecko chciał być archeologiem lub egiptologiem. Obecnie jest genetykiem. Obronił pracę doktorską w 1986 roku na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Po kilku pobytach podoktorskich w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych został mianowany profesorem biologii na Uniwersytecie w Monachium w Niemczech. W 1997 roku założył centrum badawcze paleogenetyki w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku. Tam, dzięki znacznemu wsparciu finansowemu, rozwinął zupełnie nową dziedzinę: ludzką paleogenomikę, nową naukę, która polega na ekstrakcji i analizowaniu DNA z kopalnych szczątków ludzi, w celu ustalenia ich historii. W 2007 roku Pääbo znalazł się na liście The Time 100, opublikowanej przez amerykański tygodnik społeczno-polityczny „Time”.
Kiedy Svante Pääbo rozpoczął swoje badania w 1984 ro­ku, jedynym przykładem starożytnego DNA, który można było wyekstrahować ze szczątków, była zebra kwagga, wymarły podgatunek zebry stepowej. Niedługo później, podczas studiów w Uppsali, Svante Pääbo opublikował pierwsze prace pokazujące możliwości badania starożytnego, ludzkiego DNA. Najważniejszym i podstawowym wyzwaniem w badaniach tego typu było uniknięcie zanieczyszczenia przez współczesne DNA. I chociaż pierwsze analizy starożytnego fragmentu mumii egipskiej pokazały, że znaczne fragmenty DNA mumii mogą zostać sklonowane, to późniejsze badania, pomimo obecności DNA w jądrach komórkowych, pokazały, że DNA jest w znacznym stopniu zdegradowane i chemicznie zmodyfikowane (Pääbo 1985a, 1985b). Niemniej jednak sam fakt, że kwasy nukleinowe zachowały się, dawał badaczom nadzieję, że zastosowanie technik rekombinacji DNA do badania starożytnych, zmumifikowanych tkanek może okazać się w przyszłości dobrym kierunkiem i efektywnym obszarem badań. 
Dążenie do sekwencjonowania kompletnego genomu neandertalczyka rozpoczęło się po wynalezieniu lepszych i szybszych metod sekwencjonowania DNA. Rozwój wysokoprzepustowych technologii sekwencjonowania DNA umożliwia sekwencjonowanie na dużą skalę losowych fragmentów DNA wyekstrahowanych ze skamielin...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy