Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

13 września 2018

NR 12 (Listopad 2015)

Bioróżnorodność najlepszym lekiem

270

Od początku XXI wieku trwają intensywne badania na temat związków między poziomem różnorodności biologicznej a występowaniem patogenów chorobotwórczych. Wie­lu naukowców (w tym nasz zespół) próbuje potwierdzić bądź obalić hipotezę wysuniętą przez amerykańskich ekologów nazywaną „efektem roz­cieńczenia”. Mówi ona o tym, że w środowiskach o większej bioróżnorodności jest mniejszy współczynnik występo­wa­nia chorób od­wektorowych (np. przenoszonych przez kleszcze lub koma­ry). 

Związane jest to z faktem, że zwierzęta będące gospodarzami wektorów różnią się jako ­re­zerwuary drobnoustrojów. Zazwyczaj zwierzęta będące najlepszymi rezerwuarami, jak gry­zonie, są licznie reprezentowane nawet w ubogich ekosystemach. Natomiast zwierzęta będące słabymi rezerwuarami, jak gady czy duże ssaki, są obecne tylko na terenach o wysokiej bioróżnorodności. Według hipotezy efektu rozcieńczenia występowanie słabych rezerwuarów daje wektorom alternatywę dla żerowania na zwierzętach będących dobrymi rezerwuarami, a więc zmniejsza szansę na zakażenie patogenem. Badania na ten temat prowadzone są na różnorodnych układach pasożyt-żywiciel (np. nasz zespół bada zależności panujące między gadami, ssakami i kleszczami).Co ciekawe, ostatnie podsumowanie dotychczasowych prac nad związkiem bioróżnorodności z patogenami pokazało, że wystę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy