Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

8 października 2018

NR 9 (Maj 2015)

Ptasi kolaż

0 102

UWAGA! Lekcja może być przeprowadzona jako forma zajęć dodatkowych (np. dla koła przyrodniczego), powtórkowych (np. do matury) lub też jako temat lekcji dotyczący gromady ptaki. Najlepiej wybrać się w teren w okresie od listopada do czerwca, kiedy kaczory kaczki krzyżówki są w szacie godowej. 

✓Temat lekcji: „Ptasi kolaż”

✓Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, IV etap edukacyjny

✓Liczba jednostek lekcyjnych: 2-3 x 45 minut

✓Celem zajęć jest przedstawienie różnorodności wewnątrz- i międzygatunkowej na przykładzie ptaków.

✓CELE SZCZEGÓŁOWE:
I. W zakresie wiadomości uczeń:

 • definiuje pojęcia: park miejski, gatunek synantropijny, dymorfizm płciowy, dymorfizm sezonowy;
 • wymienia funkcje, jakie pełni park miejski;
 • przedstawia cechy, po których można rozpoznać najbardziej charakterystyczne gatunki ptaków;
 • wymienia przystosowania ptaków do życia w danym środowisku;
 • wyjaśnia rolę gruczołu kuprowego;
 • określa znaczenie witaminy D w organizmie zwierząt;
 • wymienia elementy składowe pióra;
 • podaje funkcje upierzenia;
 • wyjaśnia znaczenie piór pudrowych na przykładzie gołębia;
 • wyjaśnia cel migracji ptaków;
 • wymienia przystosowania ptaków do lotu.

II. W zakresie umiejętności uczeń:

 • uzasadnia potrzebę istnienia parków w miastach;
 • rozpoznaje min. 4 gatunki ptaków, które może spotkać (np.: wróbla domowego, gołębia miejskiego, mewy śmieszki, kaczki krzyżówki);
 • rozpoznaje szaty letnie i zimowe u śmieszki
 • rozpoznaje szaty osobników młodocianych i dorosłych u śmieszki;
 • klasyfikuje poznane organizmy do odpowiednich grup systematycznych;
 • proponuje funkcje, jakie pełni ubarwienie u ptaków;
 • rozpoznaje rodzaje piór;
 • uzasadnia, na czym polega zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe na przykładzie kaczki krzyżówki;
 • porównuje poznane gatunki ptaków (gołębia, kaczki krzyżówki, mewy, wróbla);
 • rozróżnia mewy i rybitwy;
 • opisuje zróżnicowanie nóg i dziobów (wraz z wyjaśnieniem oraz przykładami); 
 • proponuje sposoby ochrony gatunkowej (na przykładzie wróbla zwyczajnego).

Postawy i przekonania:

 • widzi potrzebę tworzenia terenów zielonych w miastach;
 • dostrzega różnorodność ptaków;
 • rozwija zainteresowania ornitologiczne;
 • doskonali umiejętności obserwacyjne;
 • buduje postawę szacunku wobec przyrody;
 • dostrzega konieczność podejmowania działań służących ochronie ptaków i ich siedlisk.

✓Środki dydaktyczne: karta pracy, przewodniki do oznaczania gatunków ptaków, żywe gatunki ptaków.

✓Strategie nauczania: A (asocjacji wiedzy), P (problemowa).

✓Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

✓Metody nauczania: praca z tekstem (karty pracy), pogadanka, praktyczna (obserwacja terenowa, rozpoznawanie gatunków), burza mózgów.

✓Miejsce zajęć: park ze zbiornikiem wodnym lub inne miejsce, gdzie możemy spotkać ptactwo wodne i lądowe (np.: kaczki krzyżówki, mewy śmieszki, gołębie miejskie, wróble zwyczajne).

✓Przebieg zajęć:
I. Faza wprowadzająca (przed wejściem do parku/podejściem do zbiornika):

 1. Sprawy organizacyjne: sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w terenie.
 2. Nauczyciel pyta uczniów, czy domyślają się, dlaczego zajęcia odbywają się w parku/w pobliżu zbiornika wodnego.
 3. Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie terminu „park miejski”, a także o wskazanie, jakie funkcje pełni.
 4. Prowadzący pyta uczniów, czy parki są potrzebne w miastach. Prosi dzieci o uzasadnienie własnych opinii.

II. Faza realizacyjna (wejście do parku, bliżej zbiornika wodnego):

 1. Nauczyciel rozdaje karty pracy oraz przewodniki do oznaczania gatunkowego ptaków. 
 2. Prowadzący pyta uczniów, jakie gatunki zwierząt mogą spotkać w takim miejscu, czy znają pojęcie gatunek synantropijny – co ono oznacza (karta pracy: zadanie 2). Dla zwabienia ptaków przebywających w pobliżu zbiornika nauczyciel może sam przygotować pokarm (lub poprosić o to uczniów), np.: ziarno, okruszki chleba (dla gołębi), podgotowane warzywa (dla kaczek). 
 3. Nauczyciel prosi uczniów o to, aby oznaczyli gatunki ptaków, które widzą za pomocą przewodników, i powiedzieli, jakie cechy pozwoliły im na przyporządkowanie danego osobnika do gatunku.
 4. Prowadzący skupia się na przykładach ptaków występujących na terenie parku/w pobliżu zbiornika, np.: kaczka krzyżówka (karta pracy: zadanie 1A) – nauczyciel pyta uczniów: 
  - Do jakiej gromady i rzędu należy kaczka krzyżówka?
  - W jakim środowisku żyje?
  - Jakie przystosowania wykształciła krzyżówka w związku ze środowiskiem życia? 
  - Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na nogi ptaków oraz kształt dzioba.
  - Dlaczego kaczki nie toną (burza mózgów)?
  Nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniów na gruczoł kuprowy oraz jego funkcje (ochrona przed przemoknięciem oraz produkcja prowitaminy D). 
  Może uda się zaobserwować, jak jeden z osobników wyczesuje swoje pióra, jednocześnie rozprowadzając wydzielinę z gruczołu kuprowego, co może służyć jako nawiązanie do powyższego wątku. 
  Ponadto nauczyciel może zapytać uczniów:
  - Co to jest witamina D? Czy jest ona potrzebna? 
  - Prowadzący wraca do tematu kaczek, zwracając uwagę uczniów na ich zróżnicowanie w obrębie gatunku, pyta: 
  - Czym się różnią między sobą? 
  - Co to jest dymorfizm płciowy? Przedstawia definicję dymorfizmu sezonowego (karta pracy: zadanie 2).
  -O przyczynę zróżnicowania – jedzą to sa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy