Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju

19 lipca 2018

NR 22 (Lipiec 2017)

Narzędzia do diagnozy i rozwijania poczucia własnej wartości

273

1. Krok: Sprawdź, czy są u ciebie rozbieżności między „ja” realnym, idealnym i powinnościowym

I. Oceń u siebie poziom każdej z poniższych cech, porównując się do osób, które są w podobnym wieku, w podobnej sytuacji życiowej, wykonujących podobną pracę co ty itp. Swoją odpowiedź zaznacz, wstawiając X w odpowiedną rubrykę. Nie pomijaj żadnego określenia.

„Ja” realne

W porównaniu do podobnych mi osób jestem:
  Dużo mniej mniej trochę mniej tak samo trochę bardziej bardziej Dużo bardziej
Inteligentny              
Pracowity              
Zaradny              
Odpowiedzialny              
Pomysłowy              
Pomocny              
Godny zaufania              
Sympatyczny              
Z poczuciem humoru              
Spostrzegawczy              
Aktywny              
Empatyczny              
Otwarty              
Dobrze zorganizowany              
Szczery              
Uczciwy              
Tolerancyjny              
Uprzejmy              
Wrażliwy              
Życzliwy              

II. Oceń u siebie poziom każdej z poniższych cech, porównując się do tego, jaki chciałbyś być. W swoich odpowiedziach postaraj się odzwierciedlić wszystkie swoje pragnienia, ambicje, wyobrażenia związane z własną osobą. Podobnie jak poprzednio, wstaw X w odpowiedną rubrykę. 

„Ja” idealne

W stosunku do tego, jaki teraz jestem, chciałbym być:
  Dużo mniej mniej trochę mniej tak samo trochę bardziej bardziej Dużo bardziej
Inteligentny              
Pracowity              
Zaradny              
Odpowiedzialny              
Pomysłowy              
Pomocny              
Godny zaufania              
Sympatyczny              
Z poczuciem humoru              
Spostrzegawczy              
Aktywny              
Empatyczny              
Otwarty              
Dobrze zorganizowany              
Szczery              
Uczciwy              
Tolerancyjny              
Uprzejmy              
Wrażliwy              
Życzliwy              

III. Oceń u siebie poziom każdej z poniższych cech, porównując się do tego, jaki uważasz, że powinieneś być. W swoich odpowiedziach postaraj się odzwierciedlić wszystkie swoje przekonania o własnych obowiązkach, powinnościach. I tym razem wstaw X w odpowiedną rubrykę. 

„Ja” powinnościowe

W stosunku do tego, jaki teraz jestem, powinienem być:
  Dużo mniej mniej trochę mniej tak samo trochę bardziej bardziej Dużo bardziej
Inteligentny              
Pracowity              
Zaradny              
Odpowiedzialny              
Pomysłowy              
Pomocny              
Godny zaufania              
Sympatyczny              
Z poczuciem humoru              
Spostrzegawczy              
Aktywny              
Empatyczny              
Otwarty              
Dobrze zorganizowany              
Szczery              
Uczciwy              
Tolerancyjny              
Uprzejmy              
Wrażliwy              
Życzliwy              

W każdej z tabel wyrysuj wykresy, łącząc ze sobą wszystkie X. Oto, co one oznaczają:

 • Pierwszy wykres ilustruje twój stosunek do samego siebie na tle innych osób. Im wykres zbliża się bardziej do prawej strony tabeli, tym bardziej pozytywnie oceniasz samego siebie. Uwaga! Jeśli jednak twój wykres jest całkowicie po prawej stronie, warto zastanowić się, czy przekonanie o byciu lepszym od innych na pewno świadczy o zdrowym poczuciu własnej wartości.
 • Drugi wykres ilustruje twoje pragnienia, jaki chciałbyś być. O zdrowym poczuciu własnej wartości świadczy linia, która przebiega w jak najmniejszym odchyleniu od środka. 
 • Trzeci wykres ilustruje twoje wymagania do samego siebie. Tutaj również linia, która przebiega w jak najmniejszym odchyleniu od środka, oznacza zdrowe poczucie własnej wartości.

Możesz dodatkowo porównać wykres pierwszy z drugim i pierwszy z trzecim. W ten sposób będziesz w stanie przekonać się, czy doświadczasz rozbieżności między stanami „ja”. Im mniej twoje wykresy będą się ze sobą pokrywać, tym możesz mieć większe trudności z poczuciem własnej wartości i tym częściej i silniej możesz doświadczać nieprzyjemnych emocji w swoim codziennym życiu.

2. Krok: Udowodnij, że zachowujesz się jak osoba ze zdrowym poczuciem własnej wartości

Poczucie własnej wartości to nie pusta deklaracja, że ceni się i lubi samego siebie. Wpływa ono na to, jak zachowujemy się na co dzień. Sprawia, że umiemy zadziałać konstruktywnie w różnych sytuacjach. Porusza ono nas do doświadczania przyjemnych emocji. Gdyby pokusić się o wskazanie najważniejszych zachowań osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, sprowadzałyby się one do następującej listy:

 • widoczna przyjemność czerpana z życia, 
 • akceptacja siebie,
 • spójność między werbalnymi i niewerbalnymi komunikatami do innych,
 • otwarta postawa wobec faktów i rzeczywistości, łatwość mówienia o własnych zarówno osiągnięciach i zasobach, jak i porażkach czy brakach osobistych, 
 • łatwość w chwaleniu innych, 
 • umiejętność przyjmowania komplementów, 
 • radzenie sobie z krytyką, 
 • umiejętność przyznawania się do błędów, 
 • swoboda w okazywaniu i przyjmowaniu uczuć i emocji, 
 • akceptowanie własnych przyjemnych i nieprzyjemnych stanów emocjonalnych,
 • otwartość, samodzielność i ciekawość wobec nowych doświadczeń, idei, możliwości,
 • wiara we własne siły i możliwość odniesienia sukcesu, 
 • poczucie humoru w stosunku do świata i samego siebie, 
 • asertywne zachowania.

Skoro jest już jasne, jakie zachowania i reakcje są charakterystyczne dla człowieka z poczuciem własnej wartości, warto poszukać dowodów w sobie. Przypomnij sobie i napisz, kiedy ostatnio:

Zrobiłeś coś przyjemnego dla siebie.
Kiedy to było?
Co konkretnie zrobiłeś?
Śmiałeś się głośno aż do łez.
Kiedy to było?
Co konkretnie tak bardzo cię rozbawiło?
Pomyślałeś o sobie coś miłego lub dobrego.
Kiedy to było?
Jak dokładnie brzmiała twoja myśl?
Powiedziałeś coś miłego bliskiej ci osobie.
Kiedy to było?
Co wtedy powiedziałeś?
Powiedziałeś coś miłego obcemu człowiekowi.
Kiedy to było?
Co wtedy powiedziałeś?
Pochwaliłeś siebie w towarzystwie innych ludzi.
Kiedy to było?
Jaka to była sytuacja?
Kto był obecny?
Co dobrego powiedziałeś o sobie innym?
Przyznałeś się, że czegoś nie wiesz.
Kiedy to było?
Co dokładnie powiedziałeś?
Przyznałeś się do błędu i za niego przeprosiłeś.
Kiedy to było?
Jak przepraszałeś?
Zadałeś pytanie na forum.
Kiedy to było?
Jaka to była sytuacja?
Czego dotyczyło twoje pytanie?
Bez skrępowania przyjąłeś komplement.
Kiedy to było?
Kto cię chwalił?
Co dobrego o sobie usłyszałeś?
Bez złości i zadręczania się wysłuchałeś krytyki.
Kiedy to było?
Kto cię krytykował?
Co w tobie krytykował?
Jak zareagowałeś?
Swobodnie pokazałeś, co czujesz.
Kiedy to było?
Jaka to była sytuacja?
Kto w niej uczestniczył?
Jakie swoje emocje ujawniłeś?
W jaki sposób to zrobiłeś?
Miałeś chęć i ciekawość, aby zrobić coś inaczej.
Kiedy to było?
Co to było?
Naprawdę wierzyłeś w siebie i swoje możliwości.
Kiedy to było?
Jaka to była sytuacja?
W co wierzyłeś?
Poczułeś, że lubisz siebie.
Kiedy to było?
W jakich to było okolicznościach?
Czy sympatię do siebie odczułeś w związku z jakąś swoją cechą? Jeśli tak, z jaką?
Bez zbędnych tłumaczeń odmówiłeś prośbie innej osoby.
Kiedy to było?
Czego nie zgodziłeś się zrobić?
Jak brzmiała twoja odmowa?
Bez zbędnych tłumaczeń powiedziałeś, czego chcesz lub potrzebujesz.
Kiedy to było?
Na czym polegała twoja potrzeba?
Jak sformułowałeś swoje oczekiwanie albo prośbę?
Z dystansem i poczuciem humoru potraktowałeś własną osobę.
Kiedy to było?
Z czego w sobie zażartowałeś?
Powstrzymałeś się od krzywdzącego porównywania ciebie z innymi.
Kiedy to było?
Z czym wiązało się to zdarzenie?
Co zrobiłeś, pomyślałeś, zamiast porównywania się?

Czy udało ci się podać przykłady dla każdego zachowania? Przypomnienie czego sprawiło ci największą trudność? Jakie wnioski możesz wyciągnąć dla siebie?

Pamiętaj! Poczucie własnej wartości budujesz najdrobniejszymi zachowaniami i mądrymi reakcjami.

3. Krok: Zadbaj o solidne podstawy poczucia własnej wartości 

Amerykański psycholog i psychoterapeuta, N. Branden stworzył koncepcję poczucia własnej wartości człowieka, która opiera się na sześciu filarach: świadomym życiu, praktyce samoakceptacji, praktyce brania odpowiedzialności za siebie, asertywności, celowym życiu i integralności osobistej. Warto dowiedzieć się, co one znaczą i w jaki sposób o nie prawidłowo dbać.

Filary poczucia własnej wartości i ich definicja Jak o nie zadbać? Co ty na to?
Świadome życie – chęć poznania samego siebie, ludzi i świata, gotowość do ciągłego uczenia się i zmiany poglądów, akceptacja tego, czego zmienić nie można, oraz dążenie do ulepszenia tego, co podlega naszemu wpływowi
 • Jak najczęściej dokonuj analizy własnych wad, zalet i na różne inne sposoby staraj się poznawać siebie.
 • Rozpoznawaj i nazywaj własne emocje, potrzeby, wartości, 
 • aby być z nimi w dobrym kontakcie.
 • Poddawaj w refleksję swoje działania i wyciągaj z tego wnioski.
 • Badaj, co wpływa na ciebie najbardziej. 
 • Myśl samodzielnie. 
 • Naprawiaj swoje błędy, pracuj nad niedostatkami, zamiast udawać, że nie istnieją.
 • Pamiętaj, że wszystko się zmienia i niczego nie musisz trzymać się sztywno.
 • Zauważaj, kiedy zamiast skonfrontować się z rzeczywistością, próbujesz od niej uciekać, i powstrzymuj w sobie takie impulsy. 
 • Patrz na różne sytuacje i sprawy w szerszym kontekście – wtedy podejmiesz lepsze i trafniejsze dla siebie decyzje. 
 • Wykorzystuj każde okoliczności do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji. 
 
Praktyka samoakceptacji – traktowanie siebie jak najlepszego przyjaciela, troszczenie się o siebie, dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb, współczucie sobie, dawanie sobie samemu wsparcia
 • W każdej sytuacji bądź swoim sprzymierzeńcem i tak się też zachowuj.
 • Sprzeciwiaj się, kiedy zaczynasz działać jak swój wróg. 
 • Szanuj siebie przede wszystkim za to, że jesteś. 
 • Przyjmuj wszystko, co w tobie – niezależnie czy jest dobre, czy złe.
 • Bądź sobą.
 
Praktyka odpowiedzialności za siebie – chęć podejmowania samodzielnych decyzji i liczenia się z ich konsekwencjami, przejmowanie kontroli nad własnym życiem
 • Pamiętaj oraz przypominaj sobie tak często jak trzeba, że to ty jesteś odpowiedzialny za realizację swoich pragnień, za swoje wybory i działania, za stopień świadomości, z którą podchodzisz do swojej pracy, za relacje z ludźmi, za podnoszenie własnej samooceny, za swoje życie i szczęście. 
 • Nie licz na to, że ktoś przeżyje za ciebie twoje życie. 
 
Asertywność – dbanie o własne prawa i potrzeby, umiejętność wyrażania siebie bez krzywdzenia innych
 • Przyznawaj sobie prawo, aby móc robić to, co uznasz za słuszne.
 • Mów o swoich potrzebach, proś o pomoc, kiedy czegoś potrzebujesz.
 • Odmawiaj prośbom i sugestiom innych, kiedy są dla ciebie s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy