Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju

25 lipca 2018

NR 20 (Marzec 2017)

Narzędzia do oceny poziomu inicjatywy

279

1. Krok: Oceń, czy jesteś zaangażowany w swoją pracę

Wilmar Schaufeli, holenderski profesor psychologii, specjalista od psychologii organizacji i pracy, zakłada, że zaangażowanie człowieka w to, czym się zajmuje, tworzą trzy ważne elementy: wigor, oddanie pracy i zaabsorbowanie.

1. Poniższe stwierdzenia dotyczą tego, jakie jest twoje samopoczucie w pracy i nastawienie do zawodowych obowiązków. Przeczytaj je uważnie i przy każdym z nich określ, jak bardzo się ono ciebie tyczy. Użyj do tego skali od 1 do 6, gdzie: 1 oznacza nigdy, 2 – rzadko (co najwyżej kilka razy w roku), 3 – czasami (raz w miesiącu lub rzadziej), 4 – często (raz w tygodniu), 5 – bardzo często (kilka razy w tygodniu), 6 – zawsze (każdego lub prawie każdego dnia).

Wigor Twoja ocena
W pracy czuję, że rozpiera mnie energia.  
Kiedy zajmuję się moimi zawodowymi obowiązkami, na ogół mi się chce to robić.  
W pracy czuję się silny i pełen energii.  
Kiedy rano wstaję, mam ochotę iść do pracy.  
W pracy jestem odporny fizycznie i psychicznie na różne przeszkadzające mi rzeczy.  
Mogę kontynuować pracę przez bardzo długi czas.  
Moja praca w zauważalny sposób dodaje mi energii, ładuje moje akumulatory.  
Pracuję wytrwale, nawet jeśli sprawy nie idą po mojej myśli.  
Suma punktów dla skali wigoru:  
Oddanie pracy Twoja ocena
Praca, którą wykonuję, jest dla mnie pełna sensu i celowości.  
Uważam, że to, czym zajmuję się zawodowo, jest ważne i potrzebne.  
Jestem oddany swojej pracy.  
Różne zadania w pracy sprawiają, że odczuwam radość i satysfakcję.  
Moja praca jest dla mnie inspiracją.  
Jestem dumny z tego, czym zajmuję się zawodowo.  
Praca dostarcza mi wielu ciekawych wyzwań.  
Mam potrzebę dzielenia się z innymi, co ciekawego wydarzyło się u mnie w pracy.  
Suma punktów dla skali oddania:  
Zaabsorbowanie Twoja ocena
Czas szybko płynie, kiedy zajmuję się moją pracą.  
Kiedy pracuje, zapominam o wszystkim dookoła mnie.  
Czas w pracy mi się nie dłuży.  
Czuję się szczęśliwy, kiedy mogę intensywnie popracować.  
Kiedy wypełniam zawodowe obowiązki i zadania, jestem do reszty pochłonięty swoją pracą.  
Kiedy pracuję, potrafię całkowicie się w tym zapomnieć.  
Obowiązki w mojej pracy nie są dla mnie nudne i żmudne.  
Trudno mi oderwać się od moich zadań zawodowych.  
Suma punktów dla skali zaabsorbowania:  

2. Oblicz wyniki oddzielnie dla każdej ze skal. W tym celu zsumuj ze sobą noty przy poszczególnych pozycjach. Możesz uzyskać wynik, który będzie się mieścił w przedziale od 8 do 48 punktów. 

3. Jeśli uzyskałeś 20 lub mniej punktów, twój wynik jest niski. Jeśli zdobyłeś 21–32 punkty, osiągnąłeś wynik średni. 33–48 punktów to wynik wysoki. Zapoznaj się z interpretacją każdej ze skal i narysuj swój profil, zacieniowując odpowiednią liczbę kratek w tabeli.

  • Wigor rozumiany jest jako doświadczanie wysokiego poziomu energii i wytrzymałości psychicznej, które pozwalają pracować mimo pojawiających się trudności i różnego rodzaju zakłóceń. 
  • Oddanie się pracy wiąże się z przyjemnymi emocjami, które pojawiają się w jej trakcie – radością, satysfakcją, entuzjazmem, dumą. 
  • Zaabsorbowanie to stan pełnej koncentracji i związane z nim poczucie szybkiego upływu czasu, braku nudy i dłużenia się. 
Wyniki: Wigor Oddanie pracy Zaabsorbowanie
Wysoki (33–48 punktów)      
Średni (21–32 punkty)      
Niski (8–20 punktów)      

4. Jakie wnioski możesz wyciągnąć o swoim zaangażowaniu w pracę? Czy jest ono zharmonizowane, czyli na podobnym poziomie w każdej z podskal? A może brakuje mu harmonii? W której skali osiągnąłeś największy, a w której najmniejszy wynik? Co to dla ciebie oznacza?

Pamiętaj, że jeśli jesteś zaangażowanym pracownikiem, twój zawód daje ci energię i satysfakcję, dostarcza przyjemnej stymulacji. To wszystko może stanowić doskonały grunt dla rozwoju inicjatywy.

2. Krok: Sprawdź, czy jesteś osobą, która stara się przejawiać inicjatywę w swoim życiu

Uważnie przeczytaj poniższe pytania i spośród możliwych wariantów wybierz odpowiedź, która najlepiej oddaje twoje zachowania.

1. Czy jesteś aktywną osobą? 
a) Zdecydowanie tak, ponieważ nie lubię nic nie robić, nie lubię bezczynności i jeśli tylko mogę, staram się być zajęty jakimś działaniem.
b) Czasami lubię działać i bez reszty poświęcić się jakiemuś zadaniu, ale są również momenty, kiedy mam ochotę odpuścić sobie, wszystko odstawić na bok i trochę się ponudzić. 
c) Nie przepadam za aktywnością. Jeśli naprawdę czegoś nie muszę, nie podejmuję żadnych dodatkowych działań.
Czy codziennie realizujesz swoje obowiązki i zadania najlepiej, jak potrafisz?
a) Tak, zawsze staram się robić wszystko na 100%.
b) W jednych działaniach staram się bardziej, a w innych mniej. Zależy to od konkretnej sytuacji, mojego samopoczucia i tego, na ile dana sprawa jest dla mnie ważna.
c) Najczęściej chodzi mi przede wszystkim o to, aby coś „było odhaczone” i nikt nie mógł mi zarzucić, że czegoś nie zrobiłem.
3. Czy przejawiasz inicjatywę w działaniu? 
a) Tak, ponieważ zastanawiam się, co można zrobić i bez niczyjej zachęty podejmuję się wykonania zadania, zanim mnie o to ktokolwiek zdąży poprosić.
b) Jeśli ktoś mnie o coś poprosi albo przydzieli mi jakieś zadanie, staram się wywiązać ze złożonego zobowiązania i wykonać je jak najszybciej.
c) Rozpoczynam pracę dopiero wtedy, kiedy naprawdę już muszę i często jest to robione „na ostatnią chwilę”.
4.Jak zachowujesz się w obliczu nieprzewidzianych trudności?
a) Intensywnie myślę, co zrobić. Koncentruję się na realnych możliwościach. Planuję nowe działania.
b) Mam ochotę odpuścić przynajmniej na jakiś czas i najczęściej tak właśnie robię. Potem jednak staram się wrócić do działania.
c) Problemy sprawiają, że tracę zapał i energię do działania. Zaczynam narzekać i zastanawiać się, dlaczego coś poszło nie tak, skąd te trudności, co można było zrobić, żeby ich uniknąć.
5.Czy zabierasz głos w dyskusjach w szerszym gronie?
a) Zawsze staram się wyrazić swoje zdanie, podzielić się moimi pomysłami lub odnieść się do propozycji innych osób.
b) Zazwyczaj najpierw słucham wypowiedzi innych i jeśli ktoś nie wyrazi zdania podobnego do moich poglądów, zabieram głos w dyskusji. 
c) Na ogół nie włączam się w dyskusję, staram się przede wszystkim słuchać. 
6.Jak podchodzisz do własnego rozwoju zawodowego?
a) Biorę sprawy we własne ręce, kiedy uznaję, że potrzebuję się czegoś nauczyć lub dokształcić. Nie potrzebuję zachęty z niczyjej strony.
b) Bywa różnie. Czasami samodzielnie wynajduję sobie jakieś szkolenia, na których szczególnie mi zależy, ale lubię też, kiedy ktoś wskazuje mi odpowiedni kierunek.
Na ogół potrzebuję kogoś, kto powie mi, co mam zrobić, aby być lepszym w pełnieniu swoich obowiązków zawodowych.
7. Czy bierzesz odpowiedzialność za swoje działania? 
a) Jeśli się czegoś podejmuję, zależy mi na tym, aby doprowadzić wszystko do końca i szczerze rozliczyć się z rezultatów mojej pracy.
b) Zdecydowanie wolę sytuacje, kiedy za zadanie jestem odpowiedzialny razem z innymi osobami.
c) Poczucie odpowiedzialności mnie stresuje i przytłacza. Wolę, kiedy inni kierują pracą i przejmują odpowiedzialność za efekty....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy