Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ochrona środowiska

22 czerwca 2018

NR 27 (Maj 2018)

Nie ujdzie Ci to płazem!

0 678

Randka z przyrodą, czyli o ochronie różnorodności biologicznej Amphibia według uczniów szkoły podstawowej

O metodzie projektów pi­sze i mówi się bardzo dużo. Nauczyciele wraz z uczniami tworzą pełne pasji i entuzjazmu prace, które stają się wyrazem ich stosunku do nauki i wspólnych działań. Najważniejszym atutem projektu jest jego interdyscyplinarność. Przenikanie się różnych dyscyplin naukowych w ramach jednego głównego zagadnienia powoduje uruchomienie ogromnych pokładów innowacyjności i kreatywności u uczniów. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną założenia i prace w ramach międzynarodowego projeku realizowanego przez chorwacką i polską szkołę podstawową. Projekt Rendez-vous with amphibian prowadzony był w ramach eTwinningu, a uczniowie wraz z nauczycielami projektowymi, wykonując założone cele, realizowali podstawę programową z przyrody, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki i plastyki.

POLECAMY

Z jakiego powodu randka z płazami?

Wiosna to okres budzenia się otaczającego świata do życia. To bujność zieleni, powroty ptaków, kumkające żaby i mnóstwo randek w przyrodzie. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce znajduje się park, który jest pod opieką konserwatora zabytków, a w nim z kolei ulokowane są trzy stawy, a dodatkowo przepływa tam ciek wodny. Okres od wiosny do jesieni to czas wędrówek płazów przez park, lokalne drogi czy boisko szkolne. Właśnie te elementy miały decydujący wpływ na powstanie pomysłu na wykonanie projektu o tematyce związanej z płazami. Wszystkie dane literaturowe potwierdzają, że w edukacji metodą projektu największy sukces odnoszą te z nich, które silnie osadzone są w realiach środowiska ucznia, czyli takie, na które uczeń bezpośrednio może mieć wpływ. Możliwość codziennego kontaktu uczniów z płazami oraz wpływania na ich losy idealnie wkomponowują się w to założenie. Tytuł projektu z kolei nawiązuje do znanej wszystkim opowieści o księciu przemienionym w żabę. Gra słów w nazwie idealnie wskazuje interdyscyplinarny charakter projektu, którego celem było:

  • zapoznanie uczniów z różnorodnością przyrodniczą, biologią i ekologią płazów najbliższej okolicy i świata;
  • stworzenie kampanii społecznej traktującej o potrzebie ochrony płazów;
  • rozwijanie zdolności pracy w grupie;
  • kontakt z rówieśnikami z innego państwa oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
  • wzrost świadomości ekologicznej.

Jak wspomniano na wstępie artykułu, w ramach jednego projektu uczniowie mogli zrealizować treści podstaw programowych kilku przedmiotów. Jak wyglądała ich praca krok po kroku? Na początku rozeznano teren. Szukano miejsc, gdzie płazów jest najwięcej oraz obserwowano dokąd wędrują. Następnie wszystkie spotkane gatunki były rozpoznane podczas zajęć terenowych, po czym skatalogowano je w programie do tworzenia plików tekstowych. Warto zaznaczyć, że ważnym wstępnym etapem projektu było zapoznanie się grup projektowych. Uczniowie napisali w języku angielskim kilka słów o sobie. Ich krótka autoprezentacja znajduje się na stronie internetowej projektu (//twinspace.etwinning.net/38213/home). Następnie prowadzili telekonferencje z kolegami z Chorwacji. Przedstawiając się sobie nawzajem, opowiadali także o prowadzonych działaniach projektowych. Jednym z kolejnych działań było poszukiwanie inspiracji do stworzenia kampanii społecznej na rzecz ochrony płazów i uświadamiania społeczeństwa, tym samym kolegów ze szkół, o istocie poruszanego przez zespoły problemu. Tak powstała piosenka, którą wspólnie wykonano. Jej tekst zamieszczamy poniżej. Dodatkowo zmontowano krótki film wraz z wykonaniami utworu, który także można znaleźć na stronie projektu.

Rendez-vous with amphibians

Met you in the water,
Swimming in the shadow of the woods.
Frogs and salamanders, 
When I see you I'm in a good mod.

Oh, froggy, me and you,
We gonna have a little rendez-vous.
Other amphibians are welcome too,
Little tadpoles will entertain you.

Frogs and salamanders, newts and little tadpoles,
All are super cute swimming in the ponds.
Protect them from the cars, protect them from pollution
'Cause only clean planet is the best solution!

Oh, rendez-vous!

Działanie to pozwoliło uczniom na ­
doświadczenie interdyscyplinarności przed­­­­miotu przyroda. Angażowało ono nie tylko uczniów, którzy bardzo dobrze rozumieją i czują tematykę środowiskową, ale także osoby, których centrum zainteresowania znajduje się gdzieś indziej, np. w muzyce czy poezji, a nawet tańcu czy plastyce. Różnorodność podejmowanych interakcji między przedmiotami pozwalała na odbieranie przez uczniów różnorodnych bodźców rozwijających ich talenty, zamiłowania, pogłębiając przy tym wiedzę. 

Następnym zadaniem projektowym, stricte przyrodniczym, było zlokalizowanie i obserwacja skrzeku i wyznaczenie poletek, gdzie płazy często są spotykane. W tym celu odbyło się wiele lekcji terenowych, podczas których rozmawiano m.in. o rozwoju płazów i ich przystosowaniu do trybu życia. Uczniowie, zarówno w teorii, jak i w praktyce przyswajali wiedzę o płazach. Poznawali gatunki, rozpoznawali różnice między ropuchami czy żabami, a nawet obserwowali płaza ogoniastego – traszkę grzebieniastą. Pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy