Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

25 września 2018

NR 10 (Lipiec 2015)

Pracownia przewrotu kopernikańskiego. Nowa forma działalności Centrum Nauki Kopernik

249

Centrum Nauki Kopernik planuje powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Będzie to pierwszy w Polsce eksperymentalny ośrodek zajmujący się badaniem, opracowywaniem i testowaniem nowatorskich form oraz metod działań edukacyjnych. Celem pracowni jest zmiana kultury uczenia się i przyczynienie się do przeprowadzenia zmian w kształceniu, które będą odpowiadały na potrzeby i wyzwania społeczeństwa XXI wieku. Sytuacja, w której dzieci siedzą w klasie i słuchają nauczyciela przekazującego im wiedzę jest odwzorowaniem stanu z XIX wieku. Dzisiaj ta wiedza nie jest tylko w głowie nauczyciela – jest wszędzie. Powinniśmy zmienić kulturę uczenia się, zmienić rozumienie tego, czym jest proces uczenia. Temu będzie służyła pracownia – mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer.

Od początku istnienia Centrum Nauki Kopernik współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym (edukacji formalnej oraz nieformalnej). Organizuje zajęcia i wydarzenia adresowane do grup szkolnych. Przygotowuje warsztaty dla nauczycieli, podczas których mogą rozwinąć posiadane umiejętności, poznać nowe skuteczne metody uczenia, których głównym celem jest rozbudzenie aktywności naukowej uczniów. Opracowuje autorskie zestawy edukacyjne – nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz scenariusze umożliwiające nauczycielom uczenie eksperymentalne, a uczniom uczenie się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w procesie otwartego eksperymentowania. 

Zapotrzebowanie na tę działalność CNK rośnie z każdym rokiem. 

Pracownia będzie kontynuować dotychczasowe działania edukacyjne i tworzyć zupełnie nowe rozwiązania. Przede wszystkim jednak podejmie starania, by rozwiązania te były jak najszerzej stosowane, a kompetencje właściwe dla promowanej kultury uczenia się kształtowane w środowisku edukacyjnym wśród nauczycieli w szkołach, osób uczących poza systemem formalnej edukacji, rodziców. 

By móc rozszerzyć działalność i tym samym zwiększyć zasięg oddziaływania, Kopernik stara się o rozbudowanie swojej siedziby. 

W pracowni znajdą się laboratoria, przestrzenie do współpracy, wspólnej dyskusji i badań nad różnymi narzędziami oraz formami edukacyjnymi, wielofunkcyjne gabinety. 
Przy części pracowni znajdą się lustra weneckie, które pozwolą obserwować sam proces edukacyjny. Chodzi o zobaczenie procesu, np. czy w trakcie nauki uczniowie ze sobą współpracują, jaka jest rola nauczyciela, czy ta osoba wspiera uczniów, czy narzędzia, które przygotowaliśmy, dobrze temu procesowi służą, czy rodzi się z tego motywacja wewnętrzna – opisuje Firmhofer.

W nowym budynku znajdzie się też pracownia mechatroniczna umożliwiająca programowanie, budowanie robotów, prostych lub bardziej złożonych linii produkcyjnych. 
Może pozwolić uczniom zobaczyć, że ich przyszłością jest kształcenie zawodowe. W tej chwili jest ono wybierane drogą negatywną: nie nadaję się do liceum, to pójdę do zawodówki czy technikum. Chcielibyśmy wypracować modele kształ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy