Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej , Otwarty dostęp

23 lipca 2018

NR 21 (Maj 2017)

Science fun! Przyrodnicza współpraca zagraniczna między szkołami – studium przypadku

452

Współczesna edukacja powinna opierać się na rozwiązywaniu zadań problemowych, rozwijaniu naukowego myślenia, a także na doskonaleniu umiejętności współpracy w grupach. W dobie szkoły cyfrowej ciekawą propozycją dla uczniów jest kooperacja w zespołach międzynarodowych. Projekty transgraniczne najczęściej kojarzą się z przedmiotami językowymi, gdzie nauczyciele mają w swoim fachu silne narzędzie – umiejętność posługiwania się jednym z języków obcych. Strach nauczycieli z grupy przedmiotów science przed projektami międzynarodowymi może zostać pokonany w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to ścisła współpraca z nauczycielem języka obcego, natomiast ten drugi to samodzielne poradzenie sobie z ewentualnymi barierami. W niniejszym artykule chciałbym opisać prace nad projektem międzynarodowym, którego jestem autorem. Projekt pod tytułem Ecosystems near our schools realizowany był w ramach eTwinningu, a główną szkołą partnerską Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce była portugalska Agrupamento de Escolas Alvaro Velho. Łącznie w projekcie wzięło udział 11 szkół aż z 7 państw.

Jak działa eTwinning? Pozyskiwanie partnerów do współpracy

Platforma eTwinning to gwarant wysokiej jakości edukacji. Promuje współpracę zagraniczną szkół o różnych etapach edukacyjnych, wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów, szukanie kontaktów i inspiracji, a także szkolenia, warsztaty, seminaria, kursy czy konferencje, zarówno w wersji elektronicznej, jak i wyjazdowej. Główna oś działania w projektach realizowanych za pośrednictwem tej platformy polega na rozwijaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przeprowadzanych projektach. Warto zaznaczyć, że w ramach eTwinningu istnieje możliwość wsparcia finansowego wymian 

POLECAMY


Ryc. 1. Certyfikat eTwinning Label wydany przez narodowe biura Portugalii i Polski


Ryc. 2. Mapa przedstawiająca siedziby szkół biorących udział w projekcie

międzypaństwowych szkół partnerskich danych projektów w ramach programu Erasmus+.

Jeżeli zainteresował Państwa portal, o którym mowa, warto udać się na jego stronę internetową, założyć konto i od kuchni poznać zasady działania i poruszania się w cyberprzestrzeni eTwinningu. Krok po kroku, czyli jak to działa? Po założeniu konta należy kliknąć w zakładkę eTwinning Live, gdzie tworzy się swój nauczycielski profil. W tej części portalu można udać się na forum w celu poszukiwania potencjalnych partnerów do współpracy, a gdy to nam się uda, należy przejść przez etapy rejestracji projektu. W tym celu wymaga się podania jego tytułu i założeń, wskazania partnera, terminów realizacji i oczekiwanych efektów, wyników projektu. Po tej czynności narodowe biura poszczególnych państw analizują zaproponowany projekt. Gdy spełnia on wszystkie kryteria, wydają one zgodę – certyfikat na jego realizację w ramach eTwinningu. W zakładce Projects na profilu nauczyciela pojawiają się m.in. informacje, które zawarliśmy w opisie projektu wysłanego do akceptacji. Wskazane czynności nie kończą kaskady prac, ponieważ po uzyskaniu certyfikatu otrzymujemy nowe narzędzia i możliwości pracy nad realizacją i promocją swojego projektu. Kolejnym ważnym elementem składowym realizowanego projektu jest prowadzenie jego strony internetowej w ramach TwinSpace. W tej części portalu toczy się e-życie projektu. Prowadzony jest dziennik, tworzone są podstrony, galerie z filmami czy zdjęciami. Można również zamieszczać dokumenty tekstowe czy czatować z uczestnikami (zarówno uczniowie, jak i nauczyciele) oraz prowadzić spotkania live za pomocą Eterroomu. Projektowanie i planowanie telekonferencji jest precyzyjne, wybiera się datę spotkania oraz godzinę, a także opisuje cele danej inicjatywy. 

Portal eTwinning zapewnia szeroką paletę możliwości pracy za pomocą e-narzędzi zarówno pomiędzy nauczycielami, jak i uczniami. Praca z najnowszymi technologiami, poznawanie kultury czy środowiska uczniów z innych krajów gwarantuje rozwój ucznia, jak i nauczyciela oraz prawdziwy fun edukacyjny!

Założenia metodyczne i cele projektu

Podstawa programowa przedmiotu przyroda zawiera w sobie szerokie treści nauczania. Problematyka i zagadnienia związane z ekosystemami pojawiają się w każdej klasie szkoły podstawowej. Realizowanie szerokiego, holistycznie ujętego tematu skorelowanego z zagadnieniem ekosystemów idealnie wpisuje się w podstawę programową przedmiotu. Ważna jest tu nie tylko tematyka, ale również metody i narzędzia pracy, czyli przede wszystkim zajęcia terenowe i interdyscyplinarność.

Ekosystem składa się z biotopu i biocenozy. Te dwa elementy są podstawą i punktem wyjścia do rozumienia zależności przyrodniczych panujących dookoła nas. 


Fot. 1. Badanie na zawartość PO4 w przyszkolnym stawie


Fot. 2. Słuchanie i nagrywanie ptaków za pomocą specjalistycznego mikrofonu

Siedliska wraz z czynnikami środowiskowymi zapewniają warunki do rozwoju biocenozy, która z kolei także kształtuje środowisko. W ramach opisywanego projektu uczniowie podczas zajęć terenowych nie tylko poznawali skład gatunkowy danych ekosystemów, ale także bardziej skomplikowane zależności występujące w danym środowisku. Działanie takie rozwijało zdolności rozumienia związków przyczynowo-skutkowych, ponieważ znajomość ekologii jest przydatna w różnych dziedzinach nauki, a tym samym w życiu człowieka. Uczniowie, analizując budowę, skład oraz zależności panujące w ekosystemach, starali się rozwikłać tajemnice ich funkcjonowania.

Cele zrealizowan...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy