Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju

25 lipca 2018

NR 20 (Marzec 2017)

Siedem typów inteligencji

0 117

Trzydzieści lat temu Howard Gardner na podstawie wieloletnich badań interdyscyplinarnych, obejmujących badania zarówno geniuszy, jak i osób upośledzonych, autystyków, a także dzieci o zaburzonych umiejętnościach uczenia się – wysunął teorię, która wywróciła dotychczasowe spojrzenie na iloraz inteligencji. 

Inteligencja – rozumiana jako zdolność do rozwiązywania konkretnych zadań – zrobiła w przeciągu stu lat od chwili jej zdefiniowania oszałamiającą karierę. Jednak Gardner stwierdził, że definicja inteligencji jest niepełna i w praktyce dyskryminuje osoby o uzdolnieniach innej natury, aniżeli te najwyżej cenione we współczesnej kulturze zachodniej.

Zamiast IQ

W miejsce klasycznego ilorazu inteligencji Gardner wprowadził aż siedem różnych kategorii inteligencji, spośród których dwie obejmują to, co było za nią dotąd uważane, czyli umiejętności językowe oraz matematyczno-logiczne. Pozostałe to kompetencje, które są niezbędne nie tyle po to, by odnieść szkolny sukces, ile po to, by poradzić sobie w dorosłym życiu, a nawet robić karierę w wysoko cenionych zawodach, takich jak sport, twórczość artystyczna czy polityka. Oprócz dwóch wyżej wymienionych kategorii inteligencji są nimi według Gardnera także: inteligencja przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, muzyczna, interpersonalna i intrapersonalna. 

Zestaw inteligencji wielorakich nie jest przypadkowy. Wyznaczając takie a nie inne kategorie, Gardner kierował się bowiem kilkoma przesłankami, z których decydująca była neurobiologiczna – każda z tych inteligencji zawiadywana jest przez konkretny obszar w mózgu. Każda z nich może zostać utracona bez dużej szkody dla pozostałych i każda może funkcjonować w stopniu bardzo wysokim przy obniżonych wartościach pozostałych, co zaobserwować można u sawantów – osób upośledzonych, prezentujących jednak genialne zdolności w jednej dziedzinie, np. muzyce czy matematyce.

Osoby o wysokiej inteligencji matematyczno-logicznej z łatwością odnajdują rozwiązania abstrakcyjnych problemów, a rozumowanie oparte o tę kompetencję często odbywa się w sposób niewerbalny, nierzadko nawet poza świadomością. Rozwiązania po prostu pojawiają się jako przebłyski wiedzy, której wyjaśnienie przychodzi dopiero po chwili.

  1. Inteligencja matematyczno-logiczna
    Jest to kategoria, która najbardziej intuicyjnie kojarzy się z inteligencją, gdyż właśnie ona jest niezbędna do tego, by świetnie radzić sobie z większością zadań stawianych przed współczesnym uczniem. To właśnie dzięki niej dzieci rozwiązują zadania matematyczne, rozumieją chemię, fizykę czy procesy zachodzące w ludzkim organizmie. Jej poziom dobrze pozwala przewidzieć sukcesy szkolne dziecka. Osoby o wysokiej inteligencji matematyczno-logicznej z łatwością odnajdują rozwiązania abstrakcyjnych problemów, a rozumowanie oparte o tę kompetencję często odbywa się w sposób niewerbalny, nierzadko nawet poza świadomością. Roz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy