Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co nowego w biologii?

2 października 2018

NR 10 (Lipiec 2015)

Smartfony w służbie edukacji

0 559

Używanie przez uczniów telefonów w trakcie lekcji jest problemem, z którym borykają się prawie wszyscy nauczyciele. Najczęściej używane są one do rozrywki oraz komunikacji niezwiązanej z odbywającymi się właśnie zajęciami, a tym samym prowadzą do rozkojarzenia ucznia oraz oderwania go od lekcji.

Zdarza się także coraz częściej, że smartfony (rozumiane jako telefony z dostępem do internetu) stają się narzędziem zastępującym tradycyjne ściągi podczas testów. Takie wykorzystanie tych urządzeń w szkołach należy oczywiście piętnować. Dydaktycy z Indonezji postanowili jednak sprawdzić, czy smartfony mogą mieć też pozytywny wpływ na naukę. Naukowcy wybrali do eksperymentu dwie klasy licealne (łącznie 50 uczniów) realizujące taki sam program z biologii. Pierwsza klasa miała zdobywać wiedzę na temat bioróżnorodności biologicznej w sposób tradycyjny, wykorzystując przekaz od nauczyciela oraz podręczniki. Natomiast w drugiej klasie każdy uczeń mógł podczas lekcji wykorzystywać dodatkowo internet w smartfonie, otrzymując od nauczyciela adresy stron WWW z informacjami na tematy poruszane podczas prowadzonej lekcji. Po zajęciach jedni i drudzy uczniowie rozwiązywali test określający zdobytą wiedzę oraz umiejętność krytycznego myślenia. Naukowców nie zaskoczył fakt, że grupa wykorzystująca na lekcji smartfony wypadła znacznie lepiej, zdobywając średnio 82 punkty, od grupy uczącej się w tradycyjny sposób, gdzie średnia z testu wyniosła 75 punktów. Nauczyciele wskazywali dodatkowo, że uczniowie mający możliwość korzystania z internetu byli podczas lekcji bardziej aktywni i zainteresowani tematem w porównaniu z grupą uczącą się z książek. Ponadto, zadawane przez nich pytania były kreatywniejsze i dawały więcej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy