Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ekologia

5 listopada 2020

NR 41 (Listopad 2020)

Wybiórczość siedliskowa zwierząt w lasach

0 703

To, gdzie żyją organizmy, zależne jest od wielu czynników biotycznych i abiotycznych. Wybór siedliska to zbiór złożonych zachowań, które gatunek rozwinął wśród osobników w populacji w celu zapewnienia ich dostosowania (ang. fitness). Poznanie, jakie elementy środowiska wpływają na wybiórczość siedliskową dokonywaną przez zwierzęta, jest ważnym aspektem pozwalającym lepiej zrozumieć ekologię danego gatunku, ale także niwelować konflikty z człowiekiem.

Co to jest siedlisko?

Siedlisko w szerokim rozumieniu określane jako habitat jest to kompleks specyficznych warunków środowiskowych obejmujących zasoby biotyczne i abiotyczne, w których osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki życia. Każdy gatunek i każda populacja ma swoje własne wymagania siedliskowe. Prościej siedlisko możemy zdefiniować jako zbiór niezbędnych zasobów w przestrzeni i w czasie dla danej populacji.
Wybór siedliska ma szczególne znaczenie dla przetrwania danego gatunku w danym ekosystemie. Na wybór danego siedliska wpływa jego jakość, która jest różnie rozpatrywana według wymagań danego gatunku. Jakość siedliskowa zależna jest od takich czynników, jak: zasobność pokarmowa, dostępność kryjówek, dostępność miejsc do rozrodu i wychowania potomstwa. Dodatkowo interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe, w szczególności presja drapieżników i konkurencja o zasoby, mogą kształtować jakość siedliska. 
W wyniku wzmożonej działalności człowieka wiele naturalnych siedlisk zostaje zniszczonych lub drastycznie zmodyfikowanych, tworząc tym samym nowe siedliska charakteryzujące się innymi zasobami. Dlatego tak ważnym aspektem w ochronie gatunków zagrożo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy