Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

30 czerwca 2022

NR 51 (Lipiec 2022)

Antybiotykooporność w odległej Arktyce

0 392

Arktyka ociepla się znacznie szybciej niż inne regiony na naszej planecie. Wzrost temperatury wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze tego pięknego, dzikiego i wciąż niezbadanego obszaru naszej planety. Jednak zagrożeń wynikających z działalności człowieka jest znacznie więcej. Rozrastająca się branża turystyczna, liczne wycieczki, wzrastająca liczba ludności i nowej infrastruktury w regionie Arktyki wpływają na rozprzestrzenianie się antybiotykoodporności, zjawiska, które uznawane jest za problem globalny i jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w XXI w.

Od czasów rozwoju transportu morskiego obszar Arktyki był eksploatowany przez człowieka na wielu poziomach. Człowiek doprowadził niemalże do anihilacji waleni, przetrzebił populacje niedźwiedzi, morsów i fok, rozpoczął eksploatację surowców naturalnych, m.in. paliw kopalnych. Szczęśliwie II połowa XX w. przyniosła wiele pozytywnych zmian. Część obszarów Arktyki stała się parkami narodowymi lub rezerwatami, zakazano odłowów ssaków morskich i lądowych, rozpoczęto liczne akcje mające na celu zachowanie środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji. Czy to się udało? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewnością liczba osobników w populacjach dziko żyjących zwierząt wzrosła. Dziś obszary rezerwatów i parków są często trudno dostępne nawet dla naukowców pracujących na dalekiej północy. Nie jesteśmy jednak w stanie zatrzymać fali mikroplastiku rozlewającego się po całym świecie, który także stanowi problem w regionie Arktyki. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać transportowanych w powietrzu zanieczyszczeń takich jak sztuczne radioizotopy powstałe w wyniku awarii elektrowni atomowych i testów broni jądrowej, tzw. czarnego węgla, czyli produktu niepełnego spalania paliw kopalnych czy wreszcie bakterii opornych na antybiotyki. Tak! W powietrzu znajduje się mnóstwo bakterii, a wyniki najnowszych badań dowodzą, że także bakterii opornych na antybiotyki stosowane powszechnie przez ludzi. Człowiek swoimi działaniami na dalekim południu wpływa na to, co może znaleźć się na dalekiej północy. Ponadto wzrastająca liczba mieszkańców i turystów wpływa na pojawianie i szybkie rozprzestrzenianie się antybiotykoodporności także w Arktyce.
 

P...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  Krzysztof Zawierucha

  Jest pracownikiem Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Poza UAM odbył staże naukowe w innych ośrodkach jak np. Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, British Antarctic Survey w Cambridge czy Institute of Animal Physiology and Genetics w Czechach. Interesuje się funkcjonowaniem ekosystemów glacjalnych, a w szczególności różnorodnością, ekologią oraz dyspersją niesporczaków czyli największych zwierząt żyjących na arktycznych i antarktycznych lodowcach. Podążając za swoimi zainteresowaniami odwiedził  Spitsbergen, Grenlandię, Islandię, Pireneje, Alpy oraz Kaukaz.

  Krzysztof jest laureatem konkursu FameLab. Jako popularyzator nauki pisuje dla portali popularno-naukowych, daje wykłady na temat wypraw oraz procesów biologicznych i różnorodności życia na lodowcach, a także prowadzi bloga glacier&polar life.

  Nicoletta Makowska-Zawierucha

  Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obecnie pracuje w Zakładzie Genetyki Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania skupiają się na mikrobiologii środowiskowej i związane są z jednym z najistotniejszych współczesnych problemów globalnych, tj. rozprzestrzenianiem się oporności na antybiotyki w środowisku. Aktualnie realizuje badania dotyczące transmisji oporności, jak również różnorodności i obfitości genów oporności o szczególnym znaczeniu dla zdrowia publicznego w wodnych ekosystemach Arktyki o zróżnicowanym poziomie antropopresji.