Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

14 stycznia 2020

NR 37 (Styczeń 2020)

Budowa i funkcje krwi

0 530
 • Liczba godzin lekcyjnych: 2
 • Poziom: uczniowie szkoły podstawowej
 • Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z budową krwi i rolą jej poszczególnych elementów. Uczniowie dowiedzą się, jak łączyć grupy krwi oraz co to jest konflikt serologiczny.
 • Cele szczegółowe:
  W zakresie wiadomości uczeń:
  • wylicza składniki krwi,
  • wyjaśnia, na czym polega proces krzepnięcia krwi,
  • wymienia grupy krwi,
  • definiuje pojęcia „przeciwciało”, „transfuzja”.

W zakresie umiejętności uczeń:

POLECAMY

 • charakteryzuje funkcje krwi i jej ­poszczególnych 
 • składników,
 • rozpoznaje na zdjęciu/ilustracji/pod mikroskopem elementy krwi,
 • opisuje podobieństwa i różnice w budowie oraz pełnionych funkcjach składników krwi,
 • omawia, co to jest konflikt serologiczny oraz charakteryzuje jego skutki.

Postawy i przekonania:

 • opisuje społeczne znaczenie krwiodawstwa,
 • przeprowadza doświadczenie zgodnie z instrukcją,
 • doskonali umiejętność pracy w grupie,
 • właściwie zachowuje się na zajęciach.

 

 • Środki dydaktyczne:
  • słoik,
  • syrop kukurydziany,
  • czerwona i biała fasola,
  • soczewica,
  • mikroskop,
  • preparaty mikroskopowe krwi,
  • infografika (załącznik 2),
  • tabela (załącznik 3 i 4), 
  • zestawy 4 kubków plastikowych podpisanych „0”, „A”, „B”, „AB” (tyle, ile jest grup),
  • barwniki spożywcze (czerwony i niebieski),
  • pipety, 
  • szkiełka podstawowe,
  • tekst dotyczący składników krwi (https://krwiodawcy.org/krew-i-grupy-krwi),
  • podręcznik,
  • zeszyt przedmiotowy.
 • Strategie nauczania:
  • problemowa,
  • operacyjna.
 • Formy pracy:
  • indywidualna, 
  • grupowa,
  • zbiorowa.
 • Metody nauczania:
  • metody oparte na słowie: pogadanka, praca z tekstem,
  • metody oparte na obserwacji: obserwacje mikroskopowe, model, film edukacyjny,
  • metody oparte na działalności praktycznej: doświadczenia, karta pracy.

Przebieg lekcji:

 1. Faza przygotowawcza:
 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Prowadzący rozdaje uczniom łamigłówkę (załącznik 1), jej rozwiązanie jest tematem zajęć. 
 • Nauczyciel zapisuje temat na tablicy oraz przedstawia cel zajęć.
 1. Faza realizująca:
  • Prowadzący pyta uczniów o funkcje krwi. Podopieczni zapisują podane informacje w zeszycie przedmiotowym.
  • Podział uczniów na grupy.  
  • Model krwi – wykonanie przed zajęciami: do słoika/zlewki wlej syrop kukurydziany, następnie wrzuć fasolę oraz soczewicę. Wymieszaj wszystko i porozdzielaj do mniejszych słoiczków. 
  • Każdy zespół otrzymuje model krwi, wydrukowaną grafikę (załącznik 2) oraz tabelę do uzupełnienia (załącznik 3). Grupy na podstawie obserwacji modelu, preparatu mikroskopowego, tekstu umieszczonego na stronie https://krwiodawcy.org/krew-i-grupy-krwi oraz informacji z podręcznika uzupełniają tabelę. Uczniowie wspólnie sprawdzają poprawność wykonania zadania oraz uzupełniają ewentualne braki. 
  • Nauczyciel wyjaśnia, na czym polega proces krzepnięcia oraz prezentuje film, na ten temat (https://epodreczniki.pl/a/szczegolna-rola-krwi/DtOQe3XZ3). Uczniowie sporządzają notatkę w zeszycie. 
  • Prowadzący przedstawia podopiecznym podział na grupy krwi oraz wyjaśnia, na czym polega transfuzja. 
  • Uczniowie wykonują w grupach zadanie: Odbierzcie od nauczyciela zestaw kubków, barwniki spożywcze, pipety oraz szkiełka. Do kubka A wkropcie kilka kropel czerwonego barwnika, do kubka B kilka kropel niebieskiego barwnika, do kubka AB kilka kropel barwnika czerwonego i niebieskiego. Kubek 0 pozostaje bez barwnika. Następnie każdy kubek napełnijcie do połowy wodą. 
  • Wykonanie transfuzji: na szkiełko podstawowe nakropcie kilka kropel biorcy, wypłuczcie pipetę czystą wodą i wkropcie kilka kropel dawcy. Jeśli krew biorcy (zabarwiona woda) nie zmieni koloru po dodaniu krwi dawcy, oznacza to, że biorca moż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy