Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

20 września 2018

NR 29 (Wrzesień 2018)

Co łączy ananasa i żołądek?

0 180
Temat zajęć Co łączy ananasa i żołądek?
Liczba godzin lekcyjnych 2
Poziom: uczniowie VII klasy szkoły podstawowej
Cel zajęć zapoznanie uczniów z budową układu pokarmowego, przedstawienie funkcji poszczególnych elementów przewodu pokarmowego i gruczołów trawiennych oraz zaprezentowanie sposobu działania enzymów
Cele szczegółowe: W zakresie wiadomości uczeń
 • wymienia i opisuje procesy zachodzące w układzie pokarmowym,
 • wyjaśnia, co to jest trawienie i defekacja,
 • wylicza typy zębów występujące u człowieka
 • wymienia części, z których składa się układ pokarmowy,
 • wylicza gruczoły trawienne,
 • rozróżnia elementy, w których zachodzi trawienie, wchłanianie pokarmu oraz wspomagające pracę przewodu pokarmowego
W zakresie umiejętności uczeń
 • opisuje rolę poszczególnych typów zębów,
 • charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów przewodu pokarmowego oraz gruczołów trawiennych,
 • rozpoznaje na schemacie elementy układu pokarmowego oraz gruczoły trawienne,
 • opisuje drogę pokarmu w przewodzie pokarmowym,
 • omawia etapy trawienia składników pokarmowych
Postawy i przekonania:
 • wyszukuje w różnych źródłach potrzebne informacje,
 • doskonali umiejętność pracy w grupie,
 • właściwie zachowuje się na zajęciach
Środki dydaktyczne:
 • łamigłówka (załącznik 1),
 • nazwy potrzebne do podziału na grupy (załącznik 2),
 • ilustracje przedstawiające elementy układu pokarmowego (załącznik 3),
 • opisy doświadczeń (załącznik 4),
 • woda, 
 • kleik skrobiowy, 
 • ślina, 
 • jodyna, 
 • zlewki, 
 • pipeta,
 • mleko, 
 • świeży sok z ananasa, 
 • dwie próbówki,
 • wątróbka surowa oraz ugotowana, 
 • woda utleniona 10%, 
 • szalki,
 • karta doświadczeń (załącznik 5),
 • film edukacyjny (//www.youtube.com/watch?v=0kw1m3NxfUA),
 • sprzęt multimedialny
Strategie nauczania:
 • problemowa,
 • operacyjna
Formy pracy:
 • indywidualna, 
 • grupowa,
 • zbiorowa
Metody nauczania:
 • metody oparte na słowie: pogadanka, 
 • metody oparte na obserwacji: film dydaktyczny, pokaz,
 • metody oparte na działalności praktycznej: doświadczenia,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy