Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

19 lipca 2018

NR 22 (Lipiec 2017)

Co to za drzewo?

0 136

✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut

✓Poziom: szkoła podstawowa

✓Celem zajęć jest poznanie gatunków drzew rosnących w parku miejskim oraz doskonalenie umiejętności ich rozpoznawania.

Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia dendrologia,
 • posługuje się atlasem do oznaczania drzew,
 • charakteryzuje rolę drzew w przyrodzie,
 • wyjaśnia gospodarcze znaczenie drzew w życiu człowieka.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozpoznaje pospolite gatunki drzew występujące w parku,
 • używa nazw gatunkowych drzew,
 • uzasadnia konieczność szczególnej ochrony drzew,
 • przewiduje skutki niszczenia i wycinania drzew dla gospodarki oraz całego środowiska i organizmów w nich żyjących.

Postawy i przekonania:

 • rozwija zainteresowania dendrologiczne,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • kształtuje postawę proekologiczną,
 • kulturalnie zachowuje się na zajęciach.

✓Środki dydaktyczne:

 • wiersz pt. Drzewa (załącznik 1),
 • karta pracy (załącznik 2),
 • koperty z ilustracjami (załącznik 3),
 • kredki,
 • atlasy do oznaczania drzew (np. „Drzewa naszych lasów”, „Drzewa, kieszonkowy atlas”),
 • elementy drzew zebrane podczas zajęć. 

✓Strategie nauczania:

 • operacyjna.

✓Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • w grupach.

✓Metody nauczania:

 • metody oparte na słowie: pogadanka,
 • metody oparte na działalności praktycznej: ćwiczenia terenowe,
 • metody oparte na obserwacji: pokaz,
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: gra dydaktyczna.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku/lasu.
 • Prowadzący wybiera jednego ucznia i prosi go o przeczytanie wiersza pt. „Drzewa”. Pozostali uczniowie mają za zadanie odgadnąć, o czym będą zajęcia. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, podkładki i pyta, co to jest dendrologia. Uczniowie uzupełniają zadanie 1 na karcie pracy. 

II Faza realizująca:

 • Nauczyciel prowadzi pogadankę na temat drzew: pyta uczniów, co to jest drzewo, z jakich elementów się składa, jakie funkcje pełni każdy z nich. Uczniowie uzupełniają zadanie 2 na karcie pracy.
 • Prowadzący prezentuje podopiecznym dwa rodzaje drzew: liściaste i iglaste, następnie pyta o różnice między nimi. Uczniowie wykonują zadanie 3 na karcie pracy.
 • Następnie nauczyciel rozdaje uczniom atlasy, dzieli ich na 4 grupy (każda z grup powinna mieć swojego opiekuna), prosi o wypełnienie zadania 4 na karcie pracy oraz o zbieranie liści, owoców, nasion, oraz innych rzeczy, które związane są z oznaczanym drzewem. Po ustalonym czasie grupy wracają na miejsce zbiórki, prezentują zebrane „skarby” oraz oznaczone gatunki drzew. Prowadzący sprawdza poprawność wykonania zadania i poprawia ewentualne błędy.
 • W dalszej części zajęć nauczyciel przekazuje każdej z grup kopertę (załącznik 3) z ilustracjami, które przedstawiają znaczenie drzew. Koperta 1 zawiera: obrazek prezentujący ptasie gniazdo, gniazdo na drzewie, sowę w dziupli (wn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy