Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

11 maja 2021

NR 44 (Maj 2021)

Fotosynteza – autotroficzny proces odżywiania z udziałem energii świetlnej

0 188

Temat lekcji: Fotosynteza – autotroficzny proces odżywiania z udziałem energii świetlnej
Przedmiot: biologia
Adresaci: uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Liczba godzin lekcyjnych: 1
Cele operacyjne:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • rozumie istotę autotrofizmu,
 • wymienia sposoby pozyskiwania energii przez organizmy do procesów syntezy w procesie wytwarzania związków organicznych,
 • definiuje fotoautotrofizm i chemoautotrofizm,
 • wyjaśnia istotę procesu fotosyntezy,
 • zna lokalizacje fotosyntezy na różnych poziomach organizacyjnych rośliny,
 • opisuje udział chlorofilu, enzymów i światła w redukcji CO2, prowadzących do powstania ­związków 
 • organicznych,
 • wie, od jakich warunków zależy fotosynteza.

 


W zakresie umiejętności uczeń:

 • omawia różnice między fotoautotrofizmem i chemo­autotrofizmem,
 • ilustruje za pomocą wzoru chemicznego proces fotosyntezy z uwzględnieniem udziału chlorofilu, światła i enzymów,
 • rozpoznaje na ilustracji/schemacie elementy budo­­wy chloroplastu,
 • charakteryzuje wpływ czynników egzogennych i endogennych na intensywność fotosyntezy.

Postawy i przekonania:

 • rozwija zamiłowania przyrodnicze,
 • skutecznie komunikuje się z rówieśnikami i nauczycielem,
 • aktywnie pracuje na zajęciach.

Środki dydaktyczne:

Zadanie domowe: 

 • do przygotowania na następne zajęcia dokumentacja filmowa doświadczenia z wykorzystaniem: moczarki kanadyjskiej, lampki z żarówką o mocy 100 wat – źródło światła, zlewek/wysokich szklanek, wody demineralizowanej, wody gazowanej mineralnej.

Strategie nauczania: 

 • emocjonalna,
 • asocjacyjna.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • praca zbiorowa.

Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład,
 • metody oparte na obserwacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy