Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

21 listopada 2018

NR 30 (Listopad 2018)

Jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić – czy to możliwe?

297
Temat zajęć: Jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić – czy to możliwe?
Liczba godzin lekcyjnych: 2
Poziom: uczniowie VII klasy szkoły podstawowej
Cel zajęć: zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem narządu słuchu
Cele szczegółowe: W zakresie wiadomości uczeń:
 • wymienia zmysły i ich narządy,
 • opisuje rolę poszczególnych narządów zmysłów,
 • wylicza elementy budujące ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne,
 • podaje kolejne elementy budowy ucha biorące udział w przekazywaniu fali dźwiękowej.
W zakresie umiejętności uczeń:
 • podpisuje schemat przedstawiający budowę ucha,
 • charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów budujących ucho,
 • opisuje i zaznacza na schemacie drogę drgań powietrza,
 • wykonuje model przedstawiający drgania powietrza
Postawy i przekonania:
 • wyjaśnia, w jaki sposób dbać o zmysły,
 • doskonali umiejętność pracy w grupie,
 • właściwie zachowuje się na zajęciach
Środki dydaktyczne:
 • łamigłówka (załącznik 1),
 • wklejka (załącznik 2),
 • model ucha,
 • film dydaktyczny,
 • sprzęt multimedialny,
 • rolka po papierze (1 na parę),
 • gumka recepturka (1 na parę),
 • kwadraty 15 x 15 cm wycięte z papieru śniadaniowego,
 • karta pracy (załącznik 3)
Strategie nauczania:
 • operacyjna,
 • asocjacyjna
Formy pracy:
 • indywidualna, 
 • grupowa,
 • zbiorowa
Metody nauczania:
 • metody oparte na słowie: pogadanka, 
 • metody oparte na obserwacji: mapa myśli, pokaz, film dydaktyczny, 
 • metody oparte na działalności praktycznej: modelowanie, odsłuchanie dźwięków, karta pracy

 

Przebieg lekcji:
I.Faza przygotowawcza:
 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Prowadzący rozdaje uczniom łamigłówkę (załącznik 1), jej rozwiązanie jest tematem zajęć. 
 • Nauczyciel zapisuje temat na tablicy
II. Faza realizująca:
 • Prowadzący prosi uczniów o wymienienie zmysłów oraz ich narządów – dzieci tworzą mapę myśli.
 • Następnie podopieczni opisują znaczenie każdego ze zmysłów w życiu codziennym – uzupełnienie mapy myśli.
 • Nauczyciel informuje uczniów, że podczas dzisiejszych zajęć będzie omawiany zmysł słuchu.
 • Prowadzący prezentuje uczniom model ucha, omawia jego budowę oraz funkcje poszczególnych ele...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy