Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

21 listopada 2018

NR 30 (Listopad 2018)

Jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić – czy to możliwe?

354
Temat zajęć: Jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić – czy to możliwe?
Liczba godzin lekcyjnych: 2
Poziom: uczniowie VII klasy szkoły podstawowej
Cel zajęć: zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem narządu słuchu
Cele szczegółowe: W zakresie wiadomości uczeń:
 • wymienia zmysły i ich narządy,
 • opisuje rolę poszczególnych narządów zmysłów,
 • wylicza elementy budujące ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne,
 • podaje kolejne elementy budowy ucha biorące udział w przekazywaniu fali dźwiękowej.
W zakresie umiejętności uczeń:
 • podpisuje schemat przedstawiający budowę ucha,
 • charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów budujących ucho,
 • opisuje i zaznacza na schemacie drogę drgań powietrza,
 • wykonuje model przedstawiający drgania powietrza
Postawy i przekonania:
 • wyjaśnia, w jaki sposób dbać o zmysły,
 • doskonali umiejętność pracy w grupie,
 • właściwie zachowuje się na zajęciach
Środki dydaktyczne:
 • łamigłówka (załącznik 1),
 • wklejka (załącznik 2),
 • model ucha,
 • film dydaktyczny,
 • sprzęt multimedialny,
 • rolka po papierze (1 na parę),
 • gumka recepturka (1 na parę),
 • kwadraty 15 x 15 cm wycięte z papieru śniadaniowego,
 • karta pracy (załącznik 3)
Strategie nauczania:
 • operacyjna,
 • asocjacyjna
Formy pracy:
 • indywidualna, 
 • grupowa,
 • zbiorowa
Metody nauczania:
 • metody oparte na słowie: pogadanka, 
 • metody oparte na obserwacji: mapa myśli, pokaz, film dydaktyczny, 
 • metody oparte na działalności praktycznej: modelowanie, odsłuchanie dźwięków, karta pracy

 

POLECAMY

Przebieg lekcji:
I.Faza przygotowawcza:
 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Prowadzący rozdaje uczniom łamigłówkę (załącznik 1), jej rozwiązanie jest tematem zajęć. 
 • Nauczyciel zapisuje temat na tablicy
II. Faza realizująca:
 • Prowadzący prosi uczniów o wymienienie zmysłów oraz ich narządów – dzieci tworzą mapę myśli.
 • Następnie podopieczni opisują znaczenie każdego ze zmysłów w życiu codziennym – uzupełnienie mapy myśli.
 • Nauczyciel informuje uczniów, że podczas dzisiejszych zajęć będzie omawiany zmysł słuchu.
 • Prowadzący prezentuje uczniom model ucha, omawia jego budowę oraz funkcje poszczególnych elementów. Następnie rozdaje dzieciom wklejkę (załącznik 2), na której znajduje się schemat ucha. Dzieci wycinają poszczególne elementy, sklejają we właściwy sposób i wklejają do zeszytu. Następnie podpisują poszczególne części oraz wypisują ich funkcje. 
 • Nauczyciel przedstawia dzieciom animację pt. Jak działa narząd słuchu? (//www.youtube.com/watch?v=PM-HfYUl4cs). Uczniowie zaznaczają na schemacie drogę drgań powietrza i opisują pod schemat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy