Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję , Otwarty dostęp

18 stycznia 2021

NR 42 (Styczeń 2021)

Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy

0 472

Temat lekcji: Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy (José Saramago)

POLECAMY

 • Przedmiot: biologia
 • Adresaci: uczniowie klasy 7
 • Liczba godzin lekcyjnych: 2
 • Cele operacyjne:

W zakresie wiadomości uczeń:

 • wymienia elementy budujące aparat ochronny oka oraz gałkę oczną,
 • opisuje funkcje elementów aparatu ochronnego oka oraz gałki ocznej,
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstaje obraz na siatkówce oka oraz w mózgu człowieka,
 • charakteryzuje drogę promieni świetlnych w oku,
 • definiuje pojęcia akomodacji i adaptacji oka,
 • charakteryzuje znaczenie barw w świecie człowieka.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozpoznaje na ilustracji/schemacie elementy bu­­dowy oka,
 • omawia różnice między pręcikami a czopkami,
 • opisuje różnice między adaptacją a akomodacją oka,
 • ilustruje za pomocą rysunku drogę promieni świetlnych w oku oraz powstawanie obrazu na siatkówce,
 • charakteryzuje różnice między widzeniem przez człowieka a widzeniem przez wybrane grupy zwierząt,
 • przeprowadza doświadczenie wykazujące, że barwy, które widzimy, nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. 

Postawy i przekonania:

 • rozwija zamiłowania przyrodnicze,
 • skutecznie komunikuje się z rówieśnikami i nauczycielem,
 • aktywnie pracuje na zajęciach.

Środki dydaktyczne:

 • karta pracy – załącznik 1,
 • lusterka,
 • model oka,
 • film edukacyjny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna, https://www.youtube.com/watch?v=PQaLPSVoqAk,
 • białe kartki,
 • kolorowe kartki z nadrukowanymi symbolami (np. gwiazdki czy serca) 
 • stopery,
 • opis doświadczenia – załącznik 3,
 • obserwacja Kiełbaskowe paluszki – załącznik 2,
 • pytania do gry dydaktycznej – załącznik 4.

Strategie nauczania: 

 • emocjonalna,
 • asocjacyjna.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • praca zbiorowa.

Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład,
 • metody oparte na obserwacji: film dydaktyczny, pokaz, 
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: gra dydaktyczna, doświadczenie,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: obserwacja.

Przebieg lekcji:

I. Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Prowadzący rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 1), następnie prosi uczniów o wykonanie zadania 1, którego rozwiązanie jest tematem lekcji, nauczyciel zapisuje temat na tablicy, zaś uczniowie w zeszycie przedmiotowym.

II. Faza realizacyjna:

 • Prowadzący prezentuje uczniom budowę oka na modelu oraz schemacie. Uczniowie uzupełniają zadanie 2 na karcie pracy. 
 • Pogadanka na temat „Jak widzi człowiek?” – nauczyciel przedstawia uczniom schemat prezentujący proces powstawania obrazu na siatkówce oka i w mózgu. Uczniowie wyciągają wnioski i uzupełniają zadanie 3 na karcie pracy.
 • Proces adaptacji: nauczyciel rozdaje podopiecznym lusterka, zaciemnia salę, wyłącza światło. Prosi uczniów o patrzenie w lusterko i zaobserwowanie zmian, jakie będą zachodzić w oku podczas włączania światła. 
 • Proces akomodacji: prowadzący prezentuje uczniom film dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna i wyjaśnia, na czym polega proces akomodacji oka.
 • Uczniowie wykonują ćwiczenie na akomodację pt. Kiełbaskowe paluszki (załącznik 2).
 • Jako ciekawostkę prowadzący wyświetla zdjęcia, które przedstawiają, w jaki sposób widzą wybrane zwierzęta (np. https://memy.jeja.pl/285409,jak-widza-zwierzeta.html lub https://ciekawe.org/2015/10/23/jak-widza-swiat-zwierzeta/). Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, które zwierzę widzi w prezentowany sposób. Następnie nauczyciel pyta o różnice między widzeniem przez człowieka a przedstawianym przykł...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy