Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

18 września 2018

NR 12 (Listopad 2015)

Kwiat – uśmiech rośliny

0 917

✔Przedmiot: biologia
✔Adresaci: uczniowie gimnazjum, liceum 
✔Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✔Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnymi typami kwiatostanów, przypomnienie im wiadomości na temat budowy kwiatu oraz przedstawienie przystosowań kwiatów do owado- i wiatropylności

✔Cele szczegółowe

a) W zakresie wiadomości uczeń:

POLECAMY

 • rozpoznaje na żywym okazie i opisuje elementy rośliny kwiatowej,
 • rozróżnia elementy budowy kwiatu,
 • definiuje pojęcia: jednopienność, dwupienność, kwiatostan, owadopylność, wiatropylność,
 • podaje przykłady roślin jednopiennych i dwupiennych,
 • wymienia typy kwiatostanów,
 • wylicza przystosowywania kwiatów do owado- i wiatropylności,
 • wskazuje przykłady roślin owado- i wiatropylnych,
 • rozpoznaje symetrię kwiatu.

b) W zakresie umiejętności uczeń:

 • charakteryzuje funkcje poszczególnych organów rośliny kwiatowej,
 • określa rolę poszczególnych części kwiatu,
 • opisuje typy kwiatostanów,
 • wyszukuje w terenie kwiaty o różnych typach kwiatostanów,
 • rozpoznaje ro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy