Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

11 marca 2020

NR 38 (Marzec 2020)

Międzynarodowe projekty eTwinning jako inkubatory wiedzy o klimacie oraz kompetencji kluczowych uczniów

0 262

Szkoła to miejsce, w którym omawia się wiele zagadnień i treści związanych nie tylko z przeszłością, ale także teraźniejszością i przyszłością. Międzynarodowy projekt pt. Local and global change Agents realizowany za pomocą platformy eTwinning promuje rzetelną wiedzę naukową, ale i postawy prośrodowiskowe służące zachowaniu równowagi biologicznej, współdziałaniu ponadnarodowemu, a także ochronie klimatu.

Uczniowie podczas wydarzeń projektowych poszerzają nie tylko wiedzę z dziedzin science, ale przede wszystkim przeplatają ją działaniami z pograniczna nauk ścisłych i humanistycznych, posługując się przy tym narzędziami TIK. Projekt mieści w sobie interdyscyplinarny STEAM-owy zakres treści, a partnerami są szkoły z Portugalii, Turcji i Polski. Uczniowie szkół partnerskich w sposób innowacyjny współpracują, edukując siebie nawzajem. Podczas jednego z wykonywanych zadań kreowali świat w Minecraft. W praktyce zestawili swoje umiejętności, zainteresowania i wiedzę, a co za tym idzie, zakodowali świat oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju, w którym zaprezentowali szereg zależności przyrodniczych, a także rozwiązań służących wytwarzaniu i oszczędzaniu energii.

POLECAMY

Program eTwinning a współczesne problemy środowiskowe

W 2020 r. głównym tematem dla programu eTwinning są zmiany klimatu i wyzwania prośrodowiskowe. W ten sposób edukacja na poziomie ponadnarodowym włącza się w dyskusję na niezwykle ważne ekologicznie, społecznie i gospodarczo tematy. Poprzez platformę eTwinning, na której zarejestrowanych jest ponad 765 668 nauczycieli oraz 204 861 szkół, można znaleźć partnera do projektu międzynarodowego organizowanego w cyberprzestrzeni, ale także do projektów Erasmus+. eTwinnerzy poprzez swoje działania poruszają różnorodne zagadnienia, rozwiązując przy tym problemy metodyczne i dydaktyczne. Projekty eTwinning gwarantują rozwój uczniów, nauczycieli, a także społeczeństw lokalnych, podnosząc jakość pracy placówek, w których są one prowadzone. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, w której realizowany był projekt Local and global change Agents, jako jedna z 39 szkół w Polsce otrzymała w roku szkolnym 2019/2020 miano Szkoły eTwinning. Nagrodzone tą odznaką placówki to liderzy działań w zakresie: praktyki cyfrowej, praktyki w zakresie eBezpieczeństwa, twórczego, a także innowacyjnego podejścia do nauczania, promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry oraz promowania praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Come together and save the World! – lokalni agenci globalnych zmian

Ideą eTwinningu jest współpraca w zespołach międzynarodowych oraz współdziałanie w realizacji wyznaczonych zakresem projektu zagadnień. Uczniowie i nauczyciele pracujący nad projektem Local and global change Agents rozwijają swoje edukacyjne horyzonty już trzeci rok z rzędu, realizując przy tym kolejny roczny projekt edukacyjny. Poprzednie wyzwania projektowe, czyli Aromatic garden oraz The secret life of insects in our school gardens or about butterflies, bees and other arthropods, zakończyły się zdobyciem przez uczniów i nauczycieli Europejskich Odznak Jakości eTwinning. Podczas tegorocznych licznych działań projektowych, np. tworzenia logo i posteru projektu, kręcenia filmu, wykonywania gazetek na temat zaplanowanych wyzwań czy kampanii promującej postawy prośrodowiskowe w lokalnym środowisku, młodzież nie tylko realizuje podstawę programową z biologii, chemii, geografii, matematyki, języka polskiego i angielskiego, informatyki czy przedmiotów artystycznych, ale przede wszystkim kształtuje postawy i kompetencje kluczowe. Podczas przeprowadzonych lekcji odwróconych uczniowie nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale opracowują przygotowane przez siebie materiały, tak aby ich koledzy z zagranicy także zdobyli nowe informacje na dany temat. W związku z tym zespoły projektowe zostały podzielone tak, że szkoła portugalska przygotowuje materiały na temat ochrony wody, turecka na temat ochrony lasów, a polska na temat ochrony powietrza. Uczniowie w różnorodny sposób opracowują materiały i dzielą się nimi z kolegami. Dzięki aplikacji Bubbl i tabletom tworzą mapy myśli, opracowują prezentacje, poruszają treści związane z ochroną klimatu nie tylko na przedmiotach science. 
 

Fot. 1. Przykład makiety biogazowni zbudowanej podczas lekcji bi ologii i chemii


Celem postawionym przez team ze szkoły w Dąbrówce była edukacja w temacie ochrony powietrza, a przede wszystkim ukazania możliwych działań służących poprawie jego jakości poprzez ograniczenie liczby deponowanych na składowiskach odpadów, ale przede wszystkim wytwarzanie energii z alternatywnych źródeł energii i praktyczne zastosowanie biogazowni. W związku z tym uczniowie zdobyli wiedzę na temat fermentacji metanowej i elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biogazowni, po czym zbudowali ich makiety oraz je opisali, podając argumenty za tym, że inwestycja w ten typ energii spowoduje nie tylko ochronę klimatu i wytwarzanie energii w sposób niekonwencjonalny, ale także wpłynie pozytywnie na rynek pracy, aktywizację obszarów wiejskich i bezpieczeństwo energetyczne kraju. 
 

Fot. 2., 3. i 4. Projektowanie biogazowni podczas warsztatów z d ruku 3D oraz rezultaty prac


Po kilkugodzinnych warsztatach na ten temat grupa uczniów spojrzała na omawiane zagadnienie pod innym kątem. Zakodowała w Tinkercad i wydrukowała za pomocą drukarki 3D niezbędną infrastrukturę dla tego typu elektrowni. Uczniowie podzielili się swoimi pracami i doświadczeniem z kolegami z zagranicy i stali się dla nich inspiracją do dalszej eksploracji tych zagadnień. Rozwijali myślenie analityczne oraz przestrzenne, pracując z nowoczesnym sprzętem IT. Podczas omawiania zagadnień im przypisanych nie tylko zdobywali wiedzę na temat dziury ozonowej, kwaśnych opadów czy efektu cieplarnianego, ale przede wszystkim stali się agentami zmian prośrodowiskowych, ukazując gotowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy