Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

5 listopada 2020

NR 41 (Listopad 2020)

Nauczanie kontekstowe i problemowe we współdziałaniu szkół partnerskich w ramach międzynarodowego projektu, czyli przez żołądek do umiejętności, postaw i wiedzy

0 173

Discovering the flavours of Europe! to tytuł międzynarodowego projektu eTwinning, który realizowany był w roku szkolnym 2019/2020 w partnerskich szkołach podstawowych z Portugalii, Turcji, Łotwy, Finlandii, Albanii, Niemiec i Polski.

Jego tematyka została wskazana przez uczniów, którzy zadecydowali, że projekt Aromatic garden, podczas którego powstawały przyszkolne ogrody, przeistoczy się w poznawanie i doświadczenie smaków Europy. Tym razem społeczności szkolne zmierzyły się z zupełnie odmiennymi zagadnieniami projektowymi, a mianowicie w praktyce poznawali nie tylko uprawę ogrodu szkolnego, ale także wykonywania z wyhodowanych roślin dań, poznawania tradycji kulinarnych partnerów projektu czy badania, skąd pochodzą rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane. Ważnym aspektem projektu była rozmowa oraz przygotowanie wspólnych materiałów na temat wpływu diety człowieka na zdrowie, ale i zmiany klimatu.
 

POLECAMY

Fot. 1. Zwycięskie logo, które wygrało konkurs w ramach projektu oraz przykład zastosowania narzędzi TIK


Praca w obrębie projektu odbywała się zazwyczaj w grupach, ale nie tylko pomiędzy uczniami z danych szkół, ale także powstały mieszane zespoły międzynarodowe, przed którymi nauczyciele postawili różnorodne zadania. Dzięki narzędziom TwinSpace komunikacja w obrębie projektu przebiegała dobrze, a efekty wypracowanych materiałów można zobaczyć na stronie projektu: https://twinspace.etwinning.net/90382/home. Wśród zadań międzynarodowych zespołów uczniowskich znalazły się: poznanie przypraw, badanie pochodzenia produktów żywieniowych czy stworzenie wirtualnego Food Museum, w którym zamieszczali reprodukcje słynnych dzieł sztuki związanych z żywnością. W ten różnorodny sposób uczniowie przemieszczali się nie tylko poprzez podstawę programową przedmiotów science czy języka angielskiego, ale także informatyki czy przedmiotów humanistycznych. Projekt osadzony został w metodologii STEAM. Zastosowane formy i metody pracy, a także współpraca pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów, gwarantuje uczniom wielowymiarowy odbiór projektu, a przede wszystkim kształtowanie kompetencji kluczowych. Rozpoczynając od porozumiewania się w języku ojczystym czy obcym, przez praktyczne zastosowanie myślenia matematycznego, wynikającego z codziennych sytuacji (np. podczas gotowania), rozwijania myślenia naukowego (np. podczas określania źródeł metanu, a także jego wpływu na zmiany klimatu), poszukiwania, przetwarzania i refleksji nad znalezioną informacją, umiejętności uczenia się i organizowania własnego warsztatu pracy, aż po kompetencje społeczne i obywatelskie. 
 

Fot. 2–4. Jak rolnictwo wpływa na środowisko naturalne oraz skąd pochodzą rośliny uprawne oraz zwierząta hodowlane?


W projektach STEAM niezwykle ważną kwestią jest pierwiastek sztuki. Uczniowie w praktyczny sposób mogli podnosić swoją świadomość i ekspresję kulturową. Poprzez pracę w międzynarodowym projekcie poznawali różnorodność otaczającego świata, a własnoręcznie stworzone na zajęciach technicznych rękawice kuchenne, które okraszone zostały motywami i wzorami charakterystycznymi dla danego państwa wraz z kartkami świątecznymi i noworocznymi, wysyłane były do partnerów. 
 

Fot. 5–6. Przykłady rękawic kuchennych wykonanych przez uczniów w ramach lekcji


Zagadnienia związane z odkrywaniem smaków Europy realizowane były w różnych odsłonach. Najwięcej radości sprawiły uczniom te praktyczne, np. tworzenie logo i plakatów za pomocą narzędzi TIK, udział w warsztatach kulinarnych w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie dla kl. 5 czy wyjazd studyjny do ZS im. Karola Libelta w Gołańczy, podczas którego uczniowie kl. 8 wymienili swoje doświadczenia projektowe ze starszymi kolegami i wspólnie wykonali w zespołach pizzę. Uczniowie gotowali także swoje ulubione dania w domach i nagrywali filmiki dla kolegów ze szkół partnerskich. Wspólnie za pomocą narzędzi Google stworzyli CookBook, a podczas telekonferencji wymieniali się spostrzeżeniami na temat przyrządzania potraw. Od kuchni jest całkiem blisko do zagadnień science. Uczniowie na lekcjach chemii, pijąc herbatę z Turcji rozmawiali na temat skali pH, z kolei na biologii budowali układ pokarmowy i omawiali jego działanie w kontekście odpowiedniej diety i sposobu odżywiania się. Skonstruowali także mapy biogeograficzne pochodzenia organizmów hodowlanych, a w swoje działania włączali język angielski. 
 

Fot. 7–9. Anatomia układu pokarmowego – prace wykonane podczas lekcji projektowych


Ważnym wydarzeniem, które przed ogłoszeniem zdalnego nauczania udało nam się zorganizować w szkołach, był Festiwal Smaków Europy. Tego dnia w szkołach partnerskich odbywała się degustacja lub prezentacja potraw z danych szkół partnerskich, a uczniowie doświadczali różnych nurtów kultury swoich przyjaciół z zagranicy, np. słuchali fado, poznawali zabytki i charakterystyczne miejsca państw partnerskich, smakowali tureckich słodyczy, próbowali kawy czy herbaty z danych miejsc, a także uczestniczyli w wyzwaniu Kahoot. Platforma eTwinning i projekty, które realizowane są dzięki niej, promują edukację włączającą. Szkoły z małych ośrodków mogą bez żadnych barier kontaktować się z placówkami z metropolii oddalonymi o setki czy tysiące kilometrów. Takie projekty nie tylko udoskonalają u uczniów umiejętności, ale także integrują ich z różnorodnością otaczającego świata. W ten sposób szkoły stają się stymulatorami do wieloasp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy