Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

30 stycznia 2019

NR 31 (Styczeń 2019)

Praca u podstaw, czyli tworzenie ogrodów szkolnych w ramach międzynarodowego projektu „Aromatic garden” realizowanych za pomocą narzędzi eTwinningu

0 675

Niniejszy artykuł prezentuje przykład dobrej praktyki szkolnej we współpracy międzynarodowej, której efektem było powstanie ogrodu szkolnego. Projekt „Aromatic garden” miał na celu zaktywizowanie uczniów, a także wprowadzenie problemowego nauczania interdyscyplinarnego, którego osią działań był przedmiot przyroda. Podczas różnorodnych działań projektowych okazało się, że w naszej szerokości geograficznej temat prowadzenia ogrodu, nawet głęboką zimą, nie przestaje inspirować i ciekawić, a dodatkowo kształtuje wszystkie kompetencje kluczowe u uczniów.
Wśród głównych celów projektu były integracja wiedzy, nauczanie problemowe, interdyscyplinarność, integracja uczniów, udoskonalenie pracy w zespole oraz ukazanie wielokulturowości otaczającego świata. Uczniowie od A do Z zapoznali się m.in. z: metodami planowania i pracy w przyszkolnym ogrodzie, różnorodnością nasion, fazami rozwoju roślin i ich wymaganiami środowiskowymi, a także właściwościami i składnikami gleby. Podczas trwania projektu niezwykle ważnym aspektem okazał się problem bioodpadów, jak i zagadnienia związane z problemami ich zagospodarowania. Efektem tego było powstanie kompostownika, który zlokalizowany został tuż przy ogrodzie. Uczniowie analizowali i interpretowali dane dotyczące wzrostu i potrzeb rozwojowych roślin, odczytując chociażby informacje zapisane na opakowaniach nasion. Praktycznie samodzielnie posługiwali się sprzętem do zakładania i pielęgnacji ogrodu. W ramach projektu odbyło się także spotkanie z zawodem rolnika czy wyjazd naukowy do Palmiarni Poznańskiej, podczas którego uczniowie zapoznali się z różnorodnością przyrodniczą roślin na całym świecie. Wszyscy uczniowie biorący udział w działaniach projektowych udoskonalili umiejętność komunikacji w języku angielskim. Liczne telekonferencje służyły wymianie spostrzeżeń dotyczących prac projektowych, a także poznawaniu kultury różnych krajów. Podsumowując, do głównych celów projektu należało:

POLECAMY

 1. Uczenie się obsługi i wykorzystania różnorodnych narzędzi TIK.
 2. Rozwijanie zdolności językowych uczniów (język angielski).
 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie podczas realizacji projektu prośrodowiskowego.
 4. Wykonywanie rysunków i prac różnorodnych roślin, które uprawiane były w ogrodzie.
 5. Praktyczna nauka, w jaki sposób zakładać, prowadzić i pielęgnować ogród szkolny.
 6. Zapoznanie uczniów z różnorodnością biologiczną roślin uprawnych na całym świecie.
 7. Używanie kluczy i atlasów do oznaczania roślin.
 8. Integracja wiedzy z różnych przedmiotów szkolnych i kontekstowość w nauczaniu.
Obserwacja wzrostu i rozwoju roślin

Projekt „Aromatic garden” odbywał się przez cały rok szkolny. Angażował różne grupy uczniów, które, współpracując ze sobą, nie tylko się integrowały, ale rozwijały swoje talenty i umiejętności. W tabeli obok prezentuję harmonogram działań projektowych, z kolei wszystkie szczegółowe rezultaty prac można zobaczyć na stronie internetowej projektu: //twinspace.etwinning.net/47435/home

Wysiew warzyw i kwiatów w przyszkolnym ogrodzie w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

W ramach zaprezentowanego miesięcznego grafiku odbywał się szereg prac, a poszczególne etapy różniły się dynamiką i metodologią działania. Przeważała jednak praca w grupach, ale niektóre zadania realizowane były także indywidualnie. Podczas jesieni i wiosny dominowały zajęcia terenowe zmierzające do przygotowania ogrodu, w międzyczasie prowadzona była strona internetowa projektu oraz organizowano telekonferencje ze szkołami partnerskimi. Uczniowie wysyłali także do siebie listy z drobnymi upominkami, kartki świąteczne, które sami tworzyli, tak samo jak książkę z rysunkami i opisami roślin uprawianych w naszych ogrodach.

Pielęgnacja ogrodu szkolnego w szkole im. K azimierza Nowaka w Dąbrówce
Efekt prac pielęgnacyjnych i rozwoju roślin w przyszkolnym ogrodzie w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

MIESIĄC REALIZACJI WYDARZENIA
październik
 • zapoznanie się zespołów projektowych, autoprezentacja
 • zajęcia terenowe
listopad
 • wykonywanie logo i plakatu projektu
grudzień
 • opisywanie warunków geograficznych i przyrodniczych położenia szkoły
 • tworzenie i wysyłanie kartek świątecznych
styczeń
 • rysowanie i opisywanie w języku angielskim roślin uprawnych
 • sadzenie ziół i aromatycznych roślin w domach i szkołach
luty/marzec
 • tworzenie kompostownika
 • zajęcia terenowe – organizacja ogrodu szkolnego
kwiecień/maj
 • organizacja wyjazdu naukowego do ogrodu botanicznego lub palmiarni 
 • zajęcia terenowe: sianie / sadzenie roślin w ogrodzie szkolnym
 • wykonanie książki roślin uprawnych
czerwiec
 • zajęcia terenowe: pielęgnowanie ogro­­du szkolnego, obserwowanie wzrostu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy