Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

30 stycznia 2019

NR 31 (Styczeń 2019)

Praca u podstaw, czyli tworzenie ogrodów szkolnych w ramach międzynarodowego projektu „Aromatic garden” realizowanych za pomocą narzędzi eTwinningu

210

Niniejszy artykuł prezentuje przykład dobrej praktyki szkolnej we współpracy międzynarodowej, której efektem było powstanie ogrodu szkolnego. Projekt „Aromatic garden” miał na celu zaktywizowanie uczniów, a także wprowadzenie problemowego nauczania interdyscyplinarnego, którego osią działań był przedmiot przyroda. Podczas różnorodnych działań projektowych okazało się, że w naszej szerokości geograficznej temat prowadzenia ogrodu, nawet głęboką zimą, nie przestaje inspirować i ciekawić, a dodatkowo kształtuje wszystkie kompetencje kluczowe u uczniów.
Wśród głównych celów projektu były integracja wiedzy, nauczanie problemowe, interdyscyplinarność, integracja uczniów, udoskonalenie pracy w zespole oraz ukazanie wielokulturowości otaczającego świata. Uczniowie od A do Z zapoznali się m.in. z: metodami planowania i pracy w przyszkolnym ogrodzie, różnorodnością nasion, fazami rozwoju roślin i ich wymaganiami środowiskowymi, a także właściwościami i składnikami gleby. Podczas trwania projektu niezwykle ważnym aspektem okazał się problem bioodpadów, jak i zagadnienia związane z problemami ich zagospodarowania. Efektem tego było powstanie kompostownika, który zlokalizowany został tuż przy ogrodzie. Uczniowie analizowali i interpretowali dane dotyczące wzrostu i potrzeb rozwojowych roślin, odczytując chociażby informacje zapisane na opakowaniach nasion. Praktycznie samodzielnie posługiwali się sprzętem do zakładania i pielęgnacji ogrodu. W ramach projektu odbyło się także spotkanie z zawodem rolnika czy wyjazd naukowy do Palmiarni Poznańskiej, podczas którego uczniowie zapoznali się z różnorodnością przyrodniczą roślin na całym świecie. Wszyscy uczniowie biorący udział w działaniach projektowych udoskonalili umiejętność komunikacji w języku angielskim. Liczne telekonferencje służyły wymianie spostrzeżeń dotyczących prac projektowych, a także poznawaniu kultury różnych krajów. Podsumowując, do głównych celów projektu należało:

 1. Uczenie się obsługi i wykorzystania różnorodnych narzędzi TIK.
 2. Rozwijanie zdolności językowych uczniów (język angielski).
 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie podczas realizacji projektu prośrodowiskowego.
 4. Wykonywanie rysunków i prac różnorodnych roślin, które uprawiane były w ogrodzie.
 5. Praktyczna nauka, w jaki sposób zakładać, prowadzić i pielęgnować ogród szkolny.
 6. Zapoznanie uczniów z różnorodnością biologiczną roślin uprawnych na całym świecie.
 7. Używanie kluczy i atlasów do oznaczania roślin.
 8. Integracja wiedzy z różnych przedmiotów szkolnych i kontekstowość w nauczaniu.
Obserwacja wzrostu i rozwoju roślin

Projekt „Aromatic garden” odbywał się przez cały rok szkolny. Angażował różne grupy uczniów, które, współpracując ze sobą, nie tylko się integrowały, ale rozwijały swoje talenty i umiejętności. W tabeli obok prezentuję harmonogram działań projektowych, z kolei wszystkie szczegółowe rezultaty prac można zobaczyć na stronie internetowej projektu: //twinspace.etwinning.net/47435/home

Wysiew warzyw i kwiatów w przyszkolnym ogrodzie w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

W ramach zaprezentowanego miesięcznego grafiku odbywał się szereg prac, a poszczególne etapy różniły się dynamiką i metodologią działania. Przeważała jednak praca w grupach, ale niektóre zadania realizowane były także indywidualnie. Podczas jesieni i wiosny dominowały zajęcia terenowe zmierzające do przygotowania ogrodu, w międzyczasie prowadzona była strona internetowa projektu oraz organizowano telekonferencje ze szkołami partnerskimi. Uczniowie wysyłali także do siebie listy z drobnymi upominkami, kartki świąteczne, które sami tworzyli, tak samo jak książkę z rysunkami i opisami roślin uprawianych w naszych ogrodach.

Pielęgnacja ogrodu szkolnego w szkole im. K azimierza Nowaka w Dąbrówce
Efekt prac pielęgnacyjnych i rozwoju roślin w przyszkolnym ogrodzie w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

MIESIĄC REALIZACJI WYDARZENIA
październik
 • zapoznanie się zespołów projektowych, autoprezentacja
 • zajęcia terenowe
listopad
 • wykonywanie logo i plakatu projektu
grudzień
 • opisywanie warunkó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy