Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

3 września 2020

NR 40 (Wrzesień 2020)

STEAM i budowanie relacji kluczem do sukcesu w zdalnej edukacji

0 662

Edukacja zdalna, online czy na odległość, w ostatnim czasie jest na ustach całej Polski, Europy, ale i świata. Dyrektorzy wraz z nauczycielami pochylają się nad jej kształtem i formą. Jedno jest pewne – nie powinna być ona bezpośrednim przełożeniem lekcji odbywanych w szkole. Obecnie jako dydaktycy i edukatorzy stoimy przed niebywałą szansą wykreowania szkoły jako miejsca, gdzie budowane są pozytywne relacje wokół lokalnych społeczności. Ostatni czas, w którym świat nieco zwolnił, dla edukacji powinien oznaczać integrację, dbanie o relacje, współdziałanie, wymianę doświadczeń i umiejętności, indywidualizację nauczania, a przede wszystkim kształtowanie umiejętności kluczowych.

W jaki sposób zdalnie integrować społeczność szkolną?

Kolejna edycja Dnia Błękitnej Planety to jedno z wydarzeń, które zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz planem pracy projektu eTwinning Local and global change Agents miał się odbyć przed pierwszym dniem wiosny w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Mimo, że ówczesna sytuacja na to nie pozwoliła, wydarzenie odbyło się zdalnie. Przy współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców event zrealizowany został kilkuetapowo. Pierwszy z nich to ogłoszenie konkursu na plakat promujący Dzień Błękitnej Planety. Stworzono III kategorie główne (przedszkole, kl. I–IV, kl. V–VIII) oraz kategorię dodatkową – wybór publiczności. Uczniowie do środy 18 marca zdalnie przesyłali wykonane przez siebie prace. Obrady komisji także odbyły się online. Kolejnym etapem organizacji Dnia Błękitnej Planety było webinarium, które dla wszystkich uczestników zawierało liczne aktywności. Odbyło się ono 16 marca, a w pokoju spotkań na Google Meet w tym samym czasie znalazło się 88 osób. W ten sposób uczniowie przećwiczyli komunikację zdalną oraz pracę na odległość. Nie wiedząc jeszcze o tym, zapoznali się ze sposobem organizacji lekcji w zbliżających się tygodniach. Poznali nie tylko wirtualną klasę, ale także aplikację Menti, dzięki której w rzeczywistym czasie uczestniczyli w zorganizowanych dla nich aktywnościach. Wielkim podsumowaniem webinarium był przygotowany Kahoot, który sprawdzał wiedzę na temat różnorodności biologicznej oraz zmian klimatu. Jednym z ostatnich elementów tej lekcji online było zaproponowanie uczniom i ich rodzinom ekochallenge’u – wyzwania, w którym połączyliśmy zbliżające się święto patrona Irlandii oraz Dzień Błękitnej Planety. Chętni śmiałkowie, których nie zabrakło, do 20 marca wysyłali swoje zdjęcia w niebieskich barwach z elementami charakterystycznymi dla św. Patryka. Tak powstał kolejny produkt naszej szkolnej integracji i zdalnej współpracy – kolaż podsumowujący zorganizowane wydarzenia związane z działaniami na rzecz klimatu i biosfery. Podobnie skoordynowane wydarzenia odnośnie Dnia Błękitnej Planety, także już zdalne, przeprowadzone zostały u naszych partnerów projektu w szkole ze Stambułu i portugalskiego Barreiro. 
 

POLECAMY


Przygotowanie uroczystości szkolnych to zawsze ogromne wyzwanie dla całych społeczności, ale w aktualnej sytuacji zdalnego nauczania przed organizatorami otwierają się nowe możliwości interaktywnego współdziałania. Po licznych przeprowadzonych już wydarzeniach związanych z edukacją online można stwierdzić, że nauczyciele i szkoły są innowacyjni, a młodzieży chce się pracować. Warto podkreślić, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji mamy do czynienia z wyjątkowym momentem w edukacji. Uczniowie, rodzice i nauczyciele w zupełnie odmienny sposób kreują nową jakość edukacyjną. Pielęgnując wzajemne relacje, są odpowiedzialni za współbudowanie wielowymiarowej i interdyscyplinarnej kultury szkoły. Ogromne zaangażowanie, pomysłowość oraz wypracowane przez uczniów materiały są dowodem na to, że hasło: Działaj lokalnie, myśl globalnie, jest ważne dla młodego pokolenia. Międzynarodowy STEAM-owy projekt Local and global change Agents swoimi celami oraz zastosowanymi nowoczesnymi technikami pracy buduje świadomość i postawę ekologiczną, wpisując się tym samym w najistotniejsze założenia globalnej edukacji środowiskowej. Uniwersalność poruszanej podczas projektu i Dnia Błękitnej Planety problematyki, a także jego strona internetowa z ogólnodostępnymi zasobami (https://twinspace.etwinning.net/90540/home) umożliwiają realizację tego typu współpracy w innych szkołach, do czego zachęcam!
 

Fot. 1. Wybrane plakaty nadesłane na zdalny konkurs
na plakat Dnia Błękitnej Planety

 

 

Fot. 2. Przebieg zdalnego webinarium dla uczniów klas 4–8, wdrażającego do nauczania zdalnego


Edukacja na odległość – jak ją zorganizowaliśmy?

Jako szkoła od paru lat wdrażamy system G Suite i stopniowo wszystkie dokumenty, a także nasze działania zamieszczaliśmy na wspólnym nauczycielskim dysku Google, np. kiedy wystawialiśmy proponowaną ocenę z zachowania, udostępnialiśmy klasy w zestawieniu tabelarycznym, a każdy nauczyciel zdalnie mógł edytować ten dokument. Tak powstawały też np. kalendarz roku szkolnego, scenariusze uroczystości szkolnych, plany dyżurów, lekcji. Pojawienie się konieczności zdalnego nauczania przyspieszyło nasze działania w obrębie tworzenia klas w tzw. classroomach, gdzie nauczyciele mogą w bezpiecznej szkolnej przestrzeni udostępniać uczniom materiały dydaktyczne, współtworzyć wspólne dokumenty, spotykać się online w wirtualnych klasach. Google dla szkół przygotował także tablicę pod nazwą Jam, na której uczniowie i nauczyciele mogą dokonywać zapisów czy wklejać zdjęcia. Spełnia ona kryteria wirtualnej tablicy klasowej. Każdy z nauczycieli, ale także psycholog i pedagog wygenerował swoją wirtualną salę lekcyjną, do której zaprasza uczniów na spotkania lekcyjne, indywidualne konsultacje, a czasami udostępnia pokój uczniom, aby ci mieli przestrzeń do omawiania i organizacji wspólnych zdalnie wykonywanych projektów. Płynne przejście z nauczania w szkole do nauczania w sieci zapewniła silna integracja i współpraca dyrekcji, administracji i nauczycieli. Wzajemna motywacja, stworzenie dokumentu udostępnionego dla wszystkich nauczycieli z przydatnymi linkami, aplikacjami czy programami oraz wewnątrzszkolne szkolenia i samodoskonalenie nauczycieli przyniosły zamierzony efekt. Należy pamiętać, że każdego roku nauczyciele kończą szereg szkoleń, którymi następnie wzbogacają akta osobowe, ale przede wszystkim stymulują one do rozwoju osobistego, a także całego zespołu pedagogicznego. Nauczyciele są innowacyjni i pomysłowi, a w powiązaniu z ideą 3L – long life learning – prowadzą do wzrostu jakości pracy szkół, w których pracują. Takie działanie z kolei przekłada się na całą społeczność szkolną. Dyrektorzy powinni wykorzystać ogromny potencjał umiejętności i wiedzy nauczycieli w budowaniu trybu i sposobu pracy w zdalnej szkole. Ponadto warto jest tak ułożyć współpracę w zespołach nauczycielskich, aby uczniowie, realizując zadanie, projekt czy treści – odbierali je interdyscyplinarnie. Na przykład w przypadku zadania doświadczalnego z rzeżuchą, gdzie oprócz obudowy biologicznej (dotyczy: problemu badawczego, hipotezy, próby badawczej, próby kontrolnej, dokumentacji przebiegu doświadczenia i wnioskowania) – naukowej – uczeń udziela odpowiedzi na pytanie: czy rzeżucha lubi sok jabłkowy? Dodatkowo w wytycznych zadania pojawia się polecenie związane z policzeniem wykiełkowanych nasion, obliczeniem procentu, stworzeniem wykresu kołowego lub słupkowego, a dodatkowo wykonaniem podsumowania w formie preze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy