Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

2 października 2018

NR 10 (Lipiec 2015)

W świecie dżdżownic! Scenariusz lekcji

0 1319

✓Temat: W świecie dżdżownic!

✓Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 1–3 szkoły podstawowej.

POLECAMY

✓Cele operacyjne:
I. W zakresie wiadomości uczeń: 

 • wyjaśnia pojęcie „kompostownik”,
 • opisuje cechy charakterystyczne w budowie dżdżownicy,
 • wie, czym odżywia się dżdżownica,
 • wymienia rolę, jaką pełnią dżdżownice w przyrodzie,
 • potrafi naśladować sposób poruszania się dżdżownicy.

II. W zakresie umiejętności uczeń:

 • zakłada hodowlę dżdżownic,
 • charakteryzuje przystosowania dżdżownicy do życia pod ziemią,
 • wnioskuje na podstawie obserwacji, jak zbudowana jest dżdżownica,
 • umiejętnie posługuje się lupą, pęsetą, 
 • segreguje prawidłowo odpady,
 • opisuje znaczenie dżdżownic dla środowiska naturalnego.

✓Postawy i przekonania:

 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • przestrzega reguł wyznaczonych podczas zabaw,
 • wykonuje starannie pracę plastyczną,
 • zgodnie współpracuje w grupie,
 • okazuje szacunek do wszystkich istot żywych, 
 • słucha wypowiedzi innych uczniów,
 • ma świadomość pozytywnego znaczenia dżdżownicy w przyrodzie,
 • przezwycięża ewentualną niechęć w stosunku do ­dżdżownicy.

✓Środki dydaktyczne:

 • rysunek/zdjęcie dżdżownicy, 
 • ponumerowane białe kartki, 
 • wiersz pt. „Dżdżownica”, autor B. Forma,
 • kolorowa bibuła, kredki, pisaki, klej, sztuczne samoprzylepne oczy,
 • słoik (po 1 na grupę),
 • worek czarnej ziemi, woreczek piasku, suche liście, obierki od jabłek, woda,
 • dżdżownice, 
 • lupy, pęseta, wykałaczki (po kilka sztuk na grupę),
 • kawałek tektury z otworkami (po 1 na grupę),
 • plastelina (po kilka kolorów dla ucznia),
 • karton, worki do segregacji śmieci, obrazki przedstawiające różne odpady,
 • kartki z literą a, b, c, d (po zestawie dla każdej grupy),
 • samodzielnie wykonane nakładki na ołówki, naklejki oraz broszki, dyplomy,
 • sprzęt multimedialny, prezentacja multimedialna,
 • utwór relaksacyjny (//www.youtube.com/watch?v=UR4mjn53IoU).

✓Strategie nauczania:

 • operacyjna,
 • emocjonalna.

✓Formy pracy:

 • praca w grupie,
 • praca zbiorowa,
 • praca indywidualna.

✓Metody pracy: 

 • czynna,
 • pokazowo-oglądowa,
 • słowna.

✓Przebieg zajęć:
I. Faza wprowadzająca:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Prowadzący przedstawia dzieciom zagadkę rysunkową dotyczącą tematu zajęć. Na tablicy korkowej przyczepione jest zdjęcie/rysunek dżdżownicy, ilustracja jest zasłonięta ponumerowanymi białymi kartkami. Uczniowie wybierają numer, a nauczyciel ściąga z tablicy kartkę z daną cyfrą. I tak do momentu, aż uczniowie odgadną, co przedstawia ilustracja.

II. Faza realizacyjna:

 • Prowadzący czyta dzieciom wiersz pt. „Dżdżownica”.
 • Następnie nauczyciel pyta uczniów, co wiedzą na temat dżdżownic: gdzie żyją, jak wyglądają, czym się odżywiają.
 • Prowadzący rozdaje uczniom materiały (kolorową bibułę, klej, sztuczne oczy) oraz tłumaczy, w jaki sposób mają stworzyć własną dżdżownicę. 
 • W dalszej części zajęć uczniowie zostają podzieleni na grupy i w ich obrębie tworzą terrarium dla ­dżdżownic. Uczniowie układają w słoiku kolejno warstwy: ziemi czarnej, piasku, ziemi czarnej, suchych liści oraz obierek od jabłka, na końcu delikatnie polewają wszystkie warstwy wodą. Przygotowane terraria uczniowie powinni odstawić na bok. 
 • Następnie uczniowie, pozostając we wcześniej utworzonych grupach, pod opieką nauczyciela ­obserwują przy pomocy lupy żywe dżdżownice. Podczas obserwacji rozmawiają z prowadzącym na temat budowy dżdżownic i ich przystosowania do życia w glebie. Po zakończonej obserwacji uczniowie umieszczają obserwowane dżdżownice we wcześniej przygotowanym terrarium i przykrywają słoik kartonowym wiekiem z dziurkami. Przez następne dni dzieci mają okazję obserwować aktywność dżdżownic. 
 • Podczas dalszej części zajęć każdy z uczniów otrzymuje obrazek przedstawiający różnego rodzaju odpady. Na środku sali prowadzący ustawia karton, który pełni rolę kompostownika oraz worek na plastiki, papier oraz szkło. Uczniowie po kolei wychodzą na środek sali, prezentują otrzymany obrazek i wrzucają go do odpowiedniego pojemnika.

III. Faza podsumowująca:

 • Prowadzący dzieli dzieci na 4 grupy, rozdaje kartki z literą a, b, c, d, tłumaczy zasady quizu (prowadzący zadaje pytania i czyta 4 możliwe odpowiedzi, następnie uczniowie naradzają się w obrębie swojej grupy i na znak nauczyciela kapitanowie grupy podnoszą kartkę z prawidłową według grupy odpowiedzią). Nauczyciel przeprowadza quiz (w formie prezentacji multimedialnej), po zakończeniu liczy punkty i rozdaje wszystkim uczniom nagrody (naklejki, broszki, nakładki na ołówki, dyplomy).
 • Nauczyciel podsumowuje zajęcia, ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów podczas zajęć. 
 • Na zakończenie zajęć prowadzący prosi uczniów o odnalezienie wygodnej dla siebie pozycji, tak by nie dotykać innej osoby. Wszyscy zamykają oczy, odprężają się i próbują wczuć w odtwarzaną muzykę relaksacyjną.
 • Pożegnanie z uczniami.

✓Grafiki: 

 • //openclipart.org/ 

✓Załączniki

 • Ilustracja przedstawiająca dżdżownicę

 • Przykładowe obrazki przedstawiające różne odpady

 • Wiersz pt. „Dżdżownica”, autor: B. Forma

Drążę w ziemi korytarze,
jestem bardzo pożyteczna.
Zjadam grzyby i próchnicę
i pod ziemią sobie mieszkam.
Spulchniam glebę, wtedy woda 
wsiąkać łatwo do niej może.
Lecz nie lubię, kiedy mocno
ciągle pada deszcz na dworze.
Elastyczne moje ciało
z mięśni zbudowane całe.
Chociaż słyszę – jesteś brzydka,
nie przejmuję się tym wcale.

 • Naklejki i broszki

 • Quiz 

1. Gdzie żyją dżdżownice? 
a) w glebie
b) na powierzchni ziemi 
c) na drzewach 
d) w wodzie

2. W jaki sposób poruszają się dżdżownice? 
a) pełzają
b) skaczą
c) biegają
d) latają

3. Czym żywią się dżdżownice?
a) związkami z rozkładających się roślin i zwierząt
b) małymi owadami
c) owocami, np. jabłkami, pomarańczami
d) podjadają warzywa w ogródku

4. Jak wygląda dżdżownica?
a) jest dużych rozmiarów, ma liczne włoski na ciele
b) jest niewielkich rozmiarów, często pokryta śluzem 
c) jej ciało składa się z licznych pierścieni, z których wystają szczecinki
d) jest średniej wielkości, posiada długie odnóża

 • Dyplom

 • Zdjęcia z zajęć – autor dr Eliza Rybska

✓Wrażenia z zajęć

Dżodżofan – czyli jak przedszkolak zostaje fanem dżdżownicy

Przygotowanie zajęć dla uczniów z młodszych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy