Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

26 czerwca 2018

NR 26 (Marzec 2018)

Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego

892

LEKCJA ODWRÓCONA

Tematy dotyczące rozmnażania i rozwoju człowieka budzą wśród uczniów duże zainteresowanie i szereg emocji. I nie ma się czemu dziwić. Omawiając te zagadnienia,  poruszamy problemy ­bezpośrednio nurtujące naszych wychowanków. To właśnie teraz ich ciało najbardziej się zmienia i to właśnie teraz potrzebują oni rzeczowej i rzetelnej informacji. Dlatego tak ważne jest, aby zagadnienia dotyczące rozrodczości prezentować w taki sposób, żeby uczniowie bez lęku, niepokoju i świadomie wkraczali w ten okres wielkich zmian. Tylko jak to zrobić? Temat jest „delikatny”. Chcemy uczniom przekazać jak najwięcej informacji i zazwyczaj kończy się na mniej lub bardziej rozbudowanym wykładzie. A może spróbować lekcji odwróconej? 

POLECAMY

Ten system pracy zakłada, że uczeń do lekcji przygotowuje się w domu. Może korzystać z materiałów przygotowanych przez nauczyciela, ale może również sam poszukiwać źródeł na dany temat. Wciągnięcie wychowanków w taki system uczenia się (szczególnie w przypadku zagadnień dotyczących rozrodczości człowieka) nie będzie trudne. Musimy tylko przygotować lub wskazać odpowiednie pod względem merytorycznym materiały. Co więc robi się na lekcji?  Utrwala się zdobytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, quizów itp. Czyli wszystkiego tego, co zazwyczaj uczeń ma zrobić w domu, a na co na lekcji często brakuje czasu. 

Informacje potrzebne naszym wychowankom do lekcji odwróconej możemy przekazać na kilka sposobów. Bardzo wygodne jest korzystanie z internetowej platformy służącej do uczenia i nauczania, np.: Moodle, PPE e-learning. Dzięki temu uczeń, po opublikowaniu materiałów zaproponowanych przez nauczyciela, może w dowolnym momencie z nich skorzystać. Dodatkowo istnieje możliwość ponownego ich odtworzenia. Opiekun jest w stanie sprawdzić, czy wychowanek zalogował się i przejrzał przesłane informacje. Jeśli nie korzystamy z ­­e-learningu, to wyślijmy uczniom materiały e-mailem lub po prostu wcześniej podajmy odpowiednie źródła wiedzy.

Scenariusz lekcji

Nauczyciel wcześniej zamieszcza na platformie edukacyjnej ­informacje dotyczące budowy i funkcjonowania żeńskiego i męskiego układu rozrodczego oraz budowy komórek rozrodczych, np.: pliki tekstowe, filmy, animacje. 

 • Żeński i męski układ rozrodczy – e-podręcznik.
 • Animacja: Męski układ rozrodczy – Scholaris.
 • Animacja: Żeński układ rozrodczy – Scholaris.
 • Film: Narządy rozrodcze żeńskie. 
 • Układ rozrodczy człowieka – prezentacja PowerPoint.

✓Poziom: zajęcia prowadzone w klasie VII szkoły podstawowej. 
✓Czas realizacji: 45 minut.
✓Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem układu rozrodczego żeńskiego i męskiego. Omówienie budowy komórki jajowej i plemnika oraz roli poszczególnych elementów w nich występujących.  
✓Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • Wymienia narządy wewnętrzne i zewnętrzne układu rozrodczego żeńskiego.
 • Wymienia narządy wewnętrzne i zewnętrzne ukłądu rozrodczego męskiego.
 • Podaje nazwy hormonów wytwarzanych przez jądra i jajniki.
 • Opisuje rolę poszczególnych narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego. 
 • Zna elementy budujące plemnik i komórkę jajową.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • Rozpoznaje narządy układu rozrodczego męskiego i potrafi je uszeregować.
 • Rozpoznaje narządy układu rozrodczego żeńskiego i potrafi je uszeregować. 
 • Wyjaśnia rolę mitochondriów znajdujących się we wstawce plemnika.
 • Opisuje rolę żółtka występującego w komórce jajowej.
 • Wyjaśnia rolę enzymów znajdujących się w akrosomie.
 • Zna rolę błony dziewiczej.
 • Analizuje powiązanie między rolą a budową macicy.
 • Wyjaśnia związek między budową a rolą jajowodu. 

✓Metody nauczania: pogadanka, metody aktywizujące.
✓Formy pracy: indywidualna i grupowa.
✓Środki dydaktyczne: karty pracy z grafami, schematy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego, karta pracy ze schematem budowy komórki jajowej i plemnika oraz tabelą do uzupełnienia, fiszki, quiz Kahoot.
✓Typ lekcji: wprowadzająca – lekcja odwrócona.

PRZEBIEG LEKCJI

I Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne.
 2. Nauczyciel w formie pogadanki wprowadza uczniów w temat lekcji. Zwraca uwagę na to, że rozpoczyna się cykl tematów dotyczących rozmnażania i rozwoju człowieka. Zaznacza, że jest to jedna z podstawowych funkcji życiowych wszystkich żywych organizmów. Podaje cele lekcji.  

II Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje karty pracy. Znajdują się na nich grafy prezentujące podział narządów rozrodczych żeńskich i męskich (załącznik 1).
 2. Każdy uczeń otrzymuje pocięty schemat przedstawiający poszczególne narządy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego. Nauczyciel prosi o ich ułożenie (załącznik 2).
 3. Uczniowie dostają schamaty przedstawiające budowę komórek rozrodczych żeńskich i męskich z zaznaczonymi na nich elementami. Pod rysunkami znajduje się tabela. Zdania, które się w niej znajdują dotyczą zaznaczonych na schematach elementów. Należy uzupełnić luki i rozpoznać elementy gamet (załącznik 3). 
 4. Uczniowie pracują w parach. Otrzymują od nauczyciela fiszki i odpytują się nawzajem. Kilka fiszek jest pustych, tak aby uczniowie sami uzupełnili brakujące informacje (załącznik 4).

III Faza podsumowująca
Jeśli zostaje trochę czasu można uruchomić quiz Kahoot z pytaniami dotyczącymi układu rozrodczego. Na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy