Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 marca 2022

NR 49 (Marzec 2022)

Od metodyki science do praktyki STEAM w projekcie „BIRDnet” realizowanym za pomocą narzędzi eTwinning

0 362

Model edukacyjny STEAM, mimo że coraz częściej stosowany w szkołach w różnych krajach, nie ma nadal jednoznacznej definicji. Generalnie jednak przyjmuje się, że ten model edukacji integruje wiedzę i narzędzia z różnych dziedzin. Stosowanie modelu STEAM umożliwia uczniom interdyscyplinarne podejście do zagadnienia-problemu, obserwowanie, stawianie hipotez, planowanie eksperymentów i ich realizację, a na koniec dyskusję uzyskanych efektów oraz ich prezentację w grupie. Dzięki temu uczniowie dowiadują się, że nauka to odkrywanie i wyjaśnianie obiektywnie istniejącej rzeczywistości za pomocą tworzenia hipotetycznych modeli i ich testowania. Uczniowie stają się badaczami rzeczywistości i otwierają się na nowe sposoby postrzegania badanych zjawisk i mechanizmów. Wartością dodaną modelu zajęć STEAM jest uczenie się współpracy zamiast konkurowania z innymi oraz umiejętności budowania interakcji w zespole. Warto dodać, że takie kompetencje przygotowują uczniów do przyszłej pracy.
 

POLECAMY

Ryc. 1. Logo projektu

 

Ryc. 2. Państwa biorące udział w projekcie


W modelu STEAM zastosowanie sztuki jest zwykle zawężone do zilustrowania problemu rozwiązywanego przez ucznia. Jest to niezgodność pomiędzy koncepcją STEAM a STEAM w praktyce. Sztuka bowiem, tak jak eksperymenty w naukach science, może dostarczać faktów do poznania badanej rzeczywistości. Przede wszystkim jednak może pokazać różnorodność odbierania obserwowanej przyrody. Właśn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy