Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

29 marca 2019

NR 32 (Marzec 2019)

Sekretne życie owadów naszych szkolnych ogrodach, czyli o pszczołach, motylach i innych stawonogach

268

Temat artykułu jest zarazem polskim tłumaczeniem tytułu międzynarodowego projektu przyrodniczego realizowanego za pomocą narzędzi eTwinning. Podczas licznych interdyscyplinarnych wydarzeń w jego ramach uczniowie z partnerskich szkół z Turcji, Portugalii, Chorwacji, Malty i Polski poznawali różnorodność biologiczną stawonogów, ich znaczenie ekologiczne, a także stworzyli projekt kampanii społecznej na rzecz ochrony zapylaczy.
Typ stawonogi to najbardziej liczna jednostka systematyczna w królestwie zwierząt. Organizmy te cechują się ogromną zmiennością przystosowawczą, tworzą rozmaite sieci powiązań wśród biocenozy, niejednokrotnie równolegle kształtując i modyfikując biotop. Ta grupa zwierząt interesuje uczniów ze względu na różnorodność budowy organizmów do niej należących, ich niezwykłe przystosowania, a także znaczenie dla świata przyrody. Po sukcesie opisywanego na łamach Biologii w szkole projektu Aromatic garden (strona internetowa projektu: //twinspace.etwinning.net/47435) realizowanego w szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, uczniowie ze szkół partnerskich we wspólnych ankietach ewaluacyjnych i rozmowach z nauczycielami wybrali zagadnienia z entomologii jako kontynuację projektu o ogrodzie.
Uczniowie uznali, że te zagadnienia są istotne dla nich i bezpośrednio ich dotyczą, poza tym stwierdzili, że są to treści interesujące, a projekt pozwoli im zdobyć kolejne umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną. Tego typu decyzyjność na linii uczeń – nauczyciel, a także osadzenie projektu w lokalne ramy oddziaływania już na początku jego założenia gwarantuje sukces. Całe społeczności szkolne niezwykle chętnie angażują się w projekty szkolne, dotyczące ich bezpośrednio, dzięki którym widać efekt ich działań, a także można obserwować otaczającą zmieniającą się rzeczywistość. Takie podejście pozwala uczniom realizować niezwykle ważne hasło edukacji ekologicznej: Działaj lokalnie, myśl globalnie! 

POLECAMY

Fot. 1. Zajęcia terenowe w szkolnym ogrodzie


Projekt „The secret life of (…)” oparty jest na bardzo rozbudowanej metodologii działań. Główną osią tematyczną są stawonogi, czyli zagadnienia przedmiotu biologia/przyroda. Jednak w ramach tego projektu realizowane były także treści z podstawy programowej następujących przedmiotów: język angielski, informatyka, plastyka, technika, język polski czy geografia. Wiodącymi metodami dydaktycznymi stały się zajęcia aktywizujące, takie jak: liczne warsztaty terenowe, tworzenie plakatów za pomocą narzędzi TIK, przygotowanie inscenizacji dla młodszych uczniów szkoły, podczas której uczniowie za pomocą różnych środków przekazu informowali o powodach realizacji tego projektu, wykonanie maskotek projektowych, komunikowanie się z uczniami ze szkół partnerskich w języku angielskim, zarówno za pomocą komunikatorów, tradycyjnych listów czy kartek świątecznych, a także telekonferencji. Ważnym zadaniem postawionym przed uczniami była edukacja ich młodszych, jak i starszych kolegów na temat biologii, roli i znaczenia stawonogów. W związku z tym w każdej ze szkół partnerskich powstała m.in. wystawa przesyłanych maskotek projektowych, a także gazetka na temat projektu.
Metodologia pracy i zadania zostały opracowane na podstawie założonych do projektu celów, a także jego harmonogramu. 

Fot. 2. Tworzenie plakatów projektowych

 

Fot. 3. Przykładowe gazetki szkolne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Nowaka w DąbrówceWszystkie cele projektowe zostały zrealizowane według ustalonego przed rozpoczęciem prac projektowych harmonogramu, który prezentuje tabela. Tym samym w społeczności szkolnej wzrosła świadomość ekologiczna na temat roli stawonogów, a przede wszystkim zapylaczy w środowisku naturalnym. Do trwałych produktów projektu zaliczyć należy stronę internetową, gdzie na bieżąco wszystkie drużyny zamieszczały informacje na temat realizowanych przez siebie prac, a także mogły wymienić się obserwacjami i doświadczeniami (//twinspace.etwinning.net/68484). Strona ta jest bogata w róż­­norodne materiały, które wykonywane były zarówno metodami tradycyjnymi, jak i nowowoczesnymi technologiami IT. Można tam znaleźć informacje na temat: zrealizowanych nasadzeń roślin, które sprzyjają m.in. pszczołom, maskotek i modeli stawonogów wykonanych przez uczniów, e-book stworzony przez uczniów na temat bioróżnorodności omawianej grupy bezkręgowców w szkolnych ogrodach czy kampanię społeczną na rzecz zapylaczy. Podczas trwania projektu uczniowie doskonalili kompetencje kluczowe, a także poznawali nowe narzędzia informatyczne, szlifowali współpracę w grupach, komunikowali się w języku angielskim, a przede wszystkim rozwijali myślenie analityczne, scalając przy tym wiedzę z różnych przedmiotów szkolnych. Projekt „The secret life of…” pozwolił na wieloaspektowy rozwój uczniów, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i społecznym. Różnorodne twórcze działania pozwoliły na integrację, a także na kształtowanie i znajdowanie talentów, nowych umiejętności i przyjaźni. Wszystkie wymienione przeze mnie elementy są dowodem na słuszność wprowadzania do szkół...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy