Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak badamy pogodę?

Artykuły | 8 sierpnia 2018 | NR 18
379

Temat zajęć: Jak badamy pogodę?

✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✓Poziom: szkoła podstawowa
✓Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze składnikami pogody oraz rozwijanie umiejętności obserwowania ich.
✓Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wyjaśnia, co to jest pogoda;
 • wymienia składniki pogody (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru) i opisuje je;
 • wylicza przyrządy służące do pomiaru składników pogody;
 • podaje rodzaje poszczególnych składników pogody (tem­-
 • peratura ujemna i dodatnia, rodzaje opadów, wiatru, zachmurzenia, niż i wyż atmosferyczny);
 • podaje jednostki pomiaru składników pogody;
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstają chmury;
 • wymienia rodzaje chmur.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • opisuje zastosowanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody;
 • obserwuje pogodę;
 • wykonuje pomiary temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru;
 • rozpoznaje chmury przy pomocy schematów;
 • analizuje mapę pogody i na jej podstawie tworzy prognozę pogody;
 • prowadzi dziennik obserwatora pogody.

Postawy i przekonania:

 • wykorzystuje w życiu codziennym wiadomości na temat pogody;
 • zauważa wpływ pogody na życie człowieka;
 • współpracuje w grupie;
 • kulturalnie zachowuje się na zajęciach.

✓Środki dydaktyczne:

 • karty pracy (załącznik 1);
 • przyrządy do pomiaru składników pogody: termometr (tyle sztuk, ile grup), wiatromierz (tyle sztuk, ile grup), barometr (tyle sztuk, ile grup), deszczomierz, heliograf;
 • schemat przedstawiający różne typy chmur (załącznik 2);
 • mapy pogody (załącznik 3).

✓Strategie nauczania:

 • operacyjna.

✓Formy pracy:

 • zbiorowa, indywidualna, w grupach.

✓Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji słowa: pogadanka;
 • metody oparte na obserwacji: obserwacja w terenie;
 • metody oparte na działaniu praktycznym: zajęcia w terenie, karta pracy;
 • metody oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy: praca z mapą.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i podkładki oraz prosi o wykonanie zadania 1 na karcie pracy. Rozwiązanie zadania jest tematem zajęć.

II Faza realizująca:

 • Prowadzący prosi uczniów o podanie definicji pogody. Dzieci uzupełniają zadanie 2 na karcie pracy.
 • Następnie nauczyciel pyta uczniów, jakie są składniki pogody, oraz prosi, by krótko je scharakteryzowali. Prezentuje również przyrządy do ich pomiaru. Podopieczni wypełniają zadanie 3 na karcie pracy.
 • W dalszej części zajęć prowadzący dzieli uczniów na 4 grupy. Każdej z grup wręcza przyrządy służące do pomiaru składników pogody oraz prosi o wykonanie zadania 4 na karcie pracy. Po ustalonym czasie nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania i poprawia ewentualne błędy. 
 • Prowadzący pyta dzieci, w jaki sposób powstają chmury. Następnie prezentuje uczniom schematy przedstawiające różne typy chmur (załącznik 2). Uczniowie uzupełniają zadanie 5 na karcie pracy.

III Faza podsumowująca:

 • Powrót do szkoły.
 • Prowadzący dzieli uczniów na 5 grup. Każdej drużynie wręcza mapę (załącznik 3), na podstawie której uczniowie mają przygotować krótką prognozę pogody. 
 • Nauczyciel podsumowuje zajęcia terenowe, zadaje zadanie domowe (załącznik 4), ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów oraz prosi uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (załącznik 5).
 • Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1. karta pracy

Zadanie 1. Rozwiąż rebus, a dowiesz się, o cz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy