Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

22 czerwca 2018

NR 27 (Maj 2018)

Jak się poruszamy?

0 1008

✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✓Poziom: szkoła podstawowa 
✓Cel ogólny zajęć: poznanie budowy i funkcjonowania układu ruchu
✓ Cele szczegółowe:
 W zakresie wiadomości uczeń:
- wymienia elementy składowe układu ruchu,
- przedstawia rolę szkieletu oraz mięśni podczas poruszania się,
- podaje główne części, z których składa się szkielet,
- wylicza kości budujące szkielet,
- rozróżnia kości krótkie, długie, płaskie i różnokształtne oraz podaje ich przykłady,
- wymienia sposoby połączenia kości,
- wylicza różne grupy mięśni.
 

W zakresie umiejętności uczeń:

POLECAMY

 • podpisuje kości na schematycznym rysunku,
 • charakteryzuje podział kości ze względu na ich kształt i wielkość,
 • określa na sobie położenie przykładowych połączeń kości,
 • charakteryzuje funkcje szkieletu,
 • określa, w jaki sposób pracują mięśnie,
 • proponuje przykładowe zachowania, które mają korzystny wpływ na układ ruchu.

Postawy i przekonania. Uczeń:

 • rozumie potrzebę dbania o układ ruchu,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • przestrzega obowiązujących reguł,
 • zachowuje się kulturalnie podczas lekcji.

✓Środki dydaktyczne:

 • łamigłówka,
 • model szkieletu,
 • modele różnych typów kości,
 • schemat budowy szkieletu,
 • wycięte elementy szkieletu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy