Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

20 września 2018

NR 29 (Wrzesień 2018)

Jesienna wycieczka do parku narodowego

0 179

Wycieczka wycieczce nigdy nie jest równa. Jeśli chcemy, aby uczniowie zapamiętali wyprawę jako wyjątkową na tle innych zadbajmy o to, aby ich udział nie sprowadzał się tylko do wyjazdu czy wyjścia w trasę i zrealizowania tego, co wcześniej zaplanował dla nich ktoś inny. Dobra wycieczka przyrodnicza to wycieczka, którą uczniowie zaplanują przy niewielkiej pomocy nauczyciela, następnie zrealizują według tego planu, a na koniec dokonają ewaluacji, na ile wspólnie sporządzony plan wycieczki udało się zrealizować, co w szczególności się udało, a co nie i dlaczego. Dobra wycieczka przyrodnicza to wycieczka, na której uczniowie przyswajają ważne treści dydaktyczne i wychowawcze, bawiąc się i odpoczywając na łonie przyrody. I wcale przy tym nie dostrzegając, że właśnie realizują bardzo ważne lekcje...

Zamieszczona niżej propozycja całodniowej wycieczki przyrodniczej do wybranego parku narodowego jest przeznaczona dla uczniów kl. III. 
Wycieczkę poprzedzają zajęcia przygotowawcze, które należy zrealizować na kilka (lub kilkanaście) dni przed planowanym wyjazdem – w czasie dostosowanym do możliwości uczniów danej klasy.
Organizując wycieczkę uczmy dzieci starannego planowania, zdrowo pojętej dyscypliny, odpowiedzialności, samokontroli, ale też umiejętności radzenia sobie w sytuac­jach trudnych i szukania konstruktywnej pomocy, niekoniecznie sprowadzającej się tylko do wpłaty na wycieczkę i zakupienia prowiantu – często nadmiernie słodkiego i niezdrowego. 

Cele główne wycieczki:

 • zapoznanie uczniów z osobliwościami wybranego parku narodowego,
 • nauka i wypoczynek na łonie przyrody,
 • integracja zespołu klasowego.

Cele szczegółowe wycieczki:
Uczniowie:

 • rozumieją konieczność ochrony przyrody,
 • wiedzą, w jakim celu tworzy się parki narodowe,
 • wyjaśniają pojęcia: park narodowy, rezerwat, ostoja, gatunek chroniony,
 • zapoznają się z lokalizacją polskich parków narodowych i ich symbolami,
 • wymieniają nazwy roślin i zwierząt chronionych w wybranym parku,
 • utrwalają umiejętności związane z czytaniem map oraz określaniem kierunków na mapach,
 • ćwiczą umiejętność planowania i organizowania wycieczek,
 • zachowują się adekwatnie do miejsc, w których przebywają,
 • porządkują nabytą wiedzę w formie oryginalnych notatek,
 • zgodnie uczą się, bawią i odpoczywają,
 • dokonują ewaluacji zadań zrealizowanych przed wycieczką i w czasie wycieczki.

Przykładowe zadania wprowadzające - na kilka (kilkanaście) dni przed wycieczką 

Należy przygotować: planszę (mapę) z zaznaczonymi polskimi parkami narodowymi wraz z talią 48 kart edukacyjnych, dotyczących parków narodowych (z pakietu edukacyjnego „Małe czy duże – przyda się naturze”, wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013), „różę kierunków”, mapy Polski z zaznaczonymi parkami narodowymi (tyle, ile będzie par uczniów), pionki do gier planszowych (po 2 dla każdej pary uczniów), dostęp do internetu.

Przebieg zajęć:

 • Nauczyciel informuje dzieci o możliwości wyjazdu na wycieczkę przyrodniczą do wybranego parku narodowego. Proponuje, aby uczniowie w jak największym stopniu włączyli się do planowania i organizacji wyjazdu.
 • Uczniowie wspólnie z nauczycielem w ramach przygotowań do wycieczki „wędrują” po mapie polskich parków narodowych:
  • nauczyciel proponuje zapoznanie się z liczbą i lokalizacją polskich parków narodowych oraz ich najważniejszymi walorami w oparciu o mapę i inne dostępne źródła informacji,
  • uczniowie odczytują z mapy nazwy polskich parków narodowych oraz nazwy gatunków roślin i zwierząt stanowiących osobliwości poszczególnych parków; „odwiedzają” wybrane parki, korzystając z internetu,
  • nauczyciel proponuje dzieciom utrwalenie wybranych wiadomości o polskich parkach narodowych w oparciu o grę dydaktyczną „Małe czy duże – przyda się naturze”: rozkłada na podłodze planszę (mapę) z zaznaczonymi polskimi parkami narodowymi; rozdziela karty na 3 zestawy (z niebieską, zieloną i pomarańczową ramką); tasuje każdy z trzech zestawów kart i rozkłada je symbolami do dołu; dzieli uczniów na 3 grupy („Niebiescy”, „Zieloni”, „Pomarańczowi”); zaprasza dzieci do gry dydaktycznej na zasadzie „Memo” – pierwsze dziecko np. z grupy „Zielonych” podnosi jedną kartę, pokazuje uczestnikom gry, co jest na tej karcie, odczytuje nazwę parku i wiadomości dotyczące przedstawionego na karcie zwierzęcia lub rośliny, po czym dobiera kolejną kartę związaną z tym samym parkiem. Gdy na obu kartach jest ten sam logotyp parku, uc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy