Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

21 sierpnia 2018

NR 16 (Lipiec 2016)

Orientacja w terenie

0 170

Scenariusz lekcji

✔Temat zajęć: Orientacja w terenie

✔Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut

✔Adresaci: uczniowie gimnazjum oraz liceum

✔Przedmiot: przyroda, biologia

✔Celem zajęć jest zapoznanie kształcenie umiejętności orientowania się w terenie oraz utrwalenie wiadomości związanych z tym działem.  

✔Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • definiuje pojęcia: azymut, parokrok,
 • wylicza sposoby określania kierunków świata,
 • podaje cechy przedmiotów terenowych, które są pomocne w oznaczaniu stron świata,
 • wyjaśnia, co to jest busola oraz z jakich elementów się składa, 
 • opisuje sposób określania azymutu,
 • rozpoznaje znaki topograficzne,
 • wyjaśnia, co to jest plan,
 • wymienia różnice pomiędzy planem a mapą.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • wyznacza w terenie za pomocą busoli kierunki świata,
 • oznacza azymut w terenie,
 • wykorzystuje parokrok do obliczenia odległości pomiędzy obiektami w terenie,
 • odnajduje obiekty w terenie maszerując na azymut,
 • przelicza skalę.

Postawy i przekonania:

 • doskonalenie zdolności posługiwania się busolą, mapą,
 • przejawia odpowiedzialność za pracę w grupie,
 • bezpiecznie zachowuje się na zajęciach,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach.

✔Środki dydaktyczne:

 • karta pracy (załącznik 1),
 • koperty z zadaniami (załącznik 2),
 • busola (dla każdego z uczniów),
 • miara,
 • mapa parku.

✔Strategie nauczania:

 • operacyjna.

✔Formy pracy:

 • zbiorowa, w grupach.

✔Metody nauczania:

 • metody oparte na słowie: pogadanka,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w terenie, karta pracy,
 • metody oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy: praca z mapą.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno – porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych..  
 • Wyjście do parku/lasu.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 1) i podkładki oraz prosi o wykonanie zadania 1 na karcie pracy. Rozwiązanie łamigłówki jest tematem zajęć.

II Faza realizująca:

 • Prowadzący prowadzi pogadankę na temat sposobów określania kierunków świata. Uczniowie zastanawiają się, jakie cechy przedmiotów w terenie mogą być użyteczne przy oznaczaniu stron świata. 
 • Nauczyciel wręcza każdemu z podopiecznych busole, pyta dzieci, co to za przyrząd, do czego służy oraz z jakich elementów jest zbudowany. Uczniowie uzupełniają zadanie 2 na karcie pracy.
 • Prowadzący pyta uczniów, co to jest azymut i czy wiedzą, w jaki sposób się go określa. Następnie przedstawia podopiecznym zasady określania i pomiaru azymutu magnetycznego: aby określić azymut magnetyczny w kierunku na dany przedmiot należy stanąć twarzą w kierunku obserwowanego przedmiotu i ustawić busolę tak, by linia celowania pokryła się z kierunkiem obserwacji. Następnie należy obracać ruchomy pierścień busoli w taki sposób, by północny koniec igły magnetycznej pokrył się z kierunkiem północy lub 0º na podziałce. Przy muszce odczytać wartość na podziałce, która stanowi azymut magnetyczny określanego kierunku. Uczniowie uzupełniają pierwszą kolumnę w zadaniu 3 na karcie pracy.
 • Następnie nauczyciel wyjaśnia podopiecznym, co to jest parokrok (to para kroków człowieka, czyli dwa kroki. Średnia długość parokroku przeciętnego człowieka wynosi około 1,2 m. Aby wyliczyć odległość w terenie, wystarczy pomnożyć liczbę wykonanych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy