Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

11 września 2018

NR 13 (Styczeń 2016)

Po liściu do drzewa

0 754

✔Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✔Poziom: uczniowie gimnazjum
✔Celem zajęć jest przypomnienie uczniom wiadomości na temat morfologii liści oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew.

✔Cele szczegółowe:

W zakresie wiadomości uczeń:

POLECAMY

 • wymienia cechy morfologiczne liści,
 • wylicza gatunki drzew występujące w parkach.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • charakteryzuje cechy liści na podstawie obserwacji,
 • posługuje się prawidłowo kluczem do rozpoznawania drzew,
 • rozpoznaje na podstawie obserwacji liści gatunki drzew.

Postawy i przekonania:

 • rozwija zainteresowania dendrologiczne,
 • kształtuje emocjonalną więź ze środowiskiem naturalnym,
 • właściwie zachowuje się na zajęciach.

✔Środki dydaktyczne:

 • karta pracy (załącznik 1),
 • tablica „Morfologia liści” (załącznik 4),
 • atlasy do oznaczania drzew (np. „Drzewa naszych lasów”, „Drzewa, kieszonkowy atlas”),
 • żywe okazy liści zebrane podczas zajęć. 

✔Strategie nauczania:

 • operacyjna.

✔Formy pracy:

 • indywidualna, zbiorowa.

✔Metody nauczania:

 • metody oparte na słowie: pogadanka,
 • metody oparte na obserwacji: obserwacja w terenie,
 • metody oparte na działalności praktycznej: ćwiczenia terenowe, wypełnianie karty pracy.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku.
 • Prowadzący rozdaje uczniom karty pracy i prosi o wypełnienie zadania 1-go rozwiązanie jest tematem zajęć. 

II Faza realizująca:

 • Nauczyciel prowadzi pogadankę na temat morfologii liści, pyta, czy na podstawie cech budowy zewnętrznej liścia można określić gatunek drzewa. 
 • Następnie uczniowie na podstawie obserwacji przypominają sobie cechy morfologiczne liścia (kształt blaszki liściowej, typ nasady, brzegu oraz szczytu liścia, rodzaj wcięcia blaszki liściowej, unerwienie, ustawienie liścia).
 • W dalszej części zajęć nauczyciel wręcza dzieciom materiały dodatkowe oraz prosi o wypełnienie zadania 2-go na karcie pracy. 
 • Po ustalonym czasie uczniowie prezentują wyniki swoich obserwacji: na początku pokazują liści należący do omawianego drzewa. Dzięki temu uczniowie mogą sprawdzić, czy obserwowali to samo drzewo, a jeśli tak, to porównują wyniki. 
 • W dalszej części lekcji nauczyciel rozdaje uczniom atlasy do oznaczania drzew. Uczniowie wracają do wcześniej obserwowanych drzew i przy pomocy ­atlasu ­uzupełniają ich nazwy gatunkowe. Uczniowie przychodzą na miejsce zbiórki, a nauczyciel sprawdza, czy poprawnie rozpoznali drzewa. Następnie podopieczni uzupełniają zadanie 3-go na karcie pracy. 

III Faza podsumowująca:

 • W celu utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza grę dydaktyczną pt. „Co to za liść?”. Prowadzący losuje jednego z uczniów. Wybrany uczeń w myślach wybiera jeden gatunek drzewa i stara się scharakteryzować liście na nim rosnące. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie, o jakim gatunku myśli wylosowany uczeń. Osoba, która odgadnie, charakteryzuje kolejne drzewo.
 • Powrót do szkoły.
 • Nauczyciel podsumowuje zajęcia terenowe, zadaje zadanie domowe (załącznik 2), ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów oraz prosi uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (załącznik 3...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  Komentarze (0)

  Napisz własny komentarz